Terugbetaling van moedermelk voor zwakke, te vroeg geboren zuigelingen

De voedingswaarde van moedermelk en de bescherming die ze biedt tegen infecties zijn al lange tijd gekend. Om de meest zwakke zuigelingen (te vroeg geborenen met laag gewicht of ziekte) te helpen, kunnen de ziekenhuizen bij moeders die dat wensen hun teveel aan melk opvangen.
De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt deze moedermelk gedeeltelijk terug.

Hoeveel betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) terug?

Moedermelk kost 0,32 EUR/10 ml.

De tegemoetkoming door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) is afhankelijk van de hoeveelheid melk:

Hoeveelheid melk De verzekering betaalt terug
Tot en met 200 ml ​het verschil tussen de kostprijs van de moedermelk en het forfaitaire bedrag ten laste van de ouders (0,30 EUR)
Per bijkomende schijf van 20 ml ​0,62 EUR


Hoeveel betalen de ouders?

Hoeveelheid melk De ouders betalen:
Tot en met 200 ml het forfaitaire bedrag van 0,30 EUR
Per bijkomende schijf van 20 ml ​0,02 EUR


Wat is de wettelijke basis ?

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 mei 1987 bepaalt :

“Art. 3. De tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten van moedermelk is als volgt vastgesteld :

  1. voor een hoeveelheid van 200 ml of minder, vergoedt de ziekteverzekering het verschil tussen de basisprijs, die 0,32 EUR/10 ml bedraagt, en het forfaitair aandeel van 0,30 EUR ten laste van de rechthebbende;
  2. per bijkomende schijf van 20 ml, is de tegemoetkoming van de verzekering vastgesteld op 0,62 EUR.”

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 november 2014