Zorgtrajecten diabetes type 2 – zelfzorgmateriaal en verplichte educatie

Vanaf 1 mei 2018, wordt het zelfzorgmateriaal niet meer terugbetaald voor de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 die  geen behandeling krijgen met insuline of injecteerbare incretinemimetica .


Wie kan van een vergoeding van het zelfzorgmateriaal genieten?

Alleen patiënten die een behandeling krijgen met insuline of injecteerbare incretinemimetica zullen recht hebben op de vergoeding van het zelfzorgmateriaal.

De verplichting om door de educatie te volgen verdwijnt in bepaalde situaties

3 situaties waarvoor de educatie (met een minimum duur) verplicht is,  verdwijnen:

  • bij het begin van de behandeling met insuline of incretinemimetica
  • bij het overschakelen van 1 naar 2 insuline-injecties
  • in geval van onvoldoende metabolische controle (HbA1c >7,5%)

Het formulier van de educator blijft vereist voor de afgifte van een bloedglucosemeter.

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 mei 2018