Sociale derdebetaler: betaal uw huisarts enkel uw deel van de kosten

De sociale derdebetaler is een regeling die maakt dat u de huisarts enkel uw deel van de kosten moet betalen. Het ziekenfonds betaalt hem rechtstreeks de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Deze regeling is voorbehouden aan bepaalde categorieën van rechthebbenden.


Voldoet u aan de voorwaarden om van de sociale derdebetaler te genieten?

 
Als u zich in een van de volgende situaties bevindt, kunt u genieten van de derdebetaler voor de raadplegingen en bezoeken van uw huisarts:

Is uw huisarts verplicht om de sociale derdebetaler toe te passen?

 
Indien u geniet van de verhoogde tegemoetkoming is de huisarts verplicht om de derdebetaler toe te passen, behalve indien het een huisbezoek betreft. In de andere gevallen is uw huisarts niet verplicht om te aanvaarden om de sociale derdebetaler toe te passen.
 

Wat moet u doen als u wilt dat uw arts de sociale derdebetaler toepast?

 
Als u uw huisarts vraagt om de sociale derdebetaler toe te passen, zult u moeten aantonen dat u zich in een van de bovenvermelde situaties bevindt:
  • via een getuigschrift van uw ziekenfonds
  • met een kleefbriefje van uw ziekenfonds als u een rechthebbende van de verhoogde tegemoetkoming bent (het laatste cijfer van de eerste code voor gerechtigden is dan een “1”)
  • via de brief van uw ziekenfonds die u meedeelt dat u het “statuut chronisch aandoening” geniet
  • via een verklaring op eer dat u zich in een occasionele individuele financiële noodsituatie bevindt.

 De arts kan ook een on-line dienst raadplegen om na te gaan of hij de derdebetaler kan toepassen.

 

Laatst aangepast op 14 oktober 2015