De SIS-kaart verdwijnt

Vanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart niet meer geldig. Een nieuw systeem op basis van de elektronische identiteitskaart neemt de functionaliteiten van de SIS-kaart over.


Vaarwel SIS-kaart

Vanaf 1 januari 2014 werden er geen nieuwe SIS-kaarten meer aangemaakt of uitgereikt.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de SIS-kaarten niet meer geldig. U kan ze best bij uw ziekenfonds afgeven.

Overname van de functionaliteiten van de SIS-kaart door een nieuw systeem

Een nieuw systeem vevult, afzonderlijk, de 2 functionaliteiten

1. Identificatie van de sociaal verzekerde

Voor de personen die erover beschikken wordt het elektronische identiteitsbewijs gebruikt voor de correcte identificatie van de sociaal verzekerde en voor het elektronisch uitlezen van zijn identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ). Dit nummer is in de meeste gevallen het rijksregisternummer.

De gemeente waar u ingeschreven bent kent het rijksregisternummer toe.

Indien u niet ingeschreven bent in een Belgische gemeente (of een diplomatieke post), beschikt u waarschijnlijk over een Kruispuntbanknummer. De instantie waarbij een dossier op uw naam is geopend kent dit Kruispuntbanknummer toe.

Wat zijn de bestaande elektronische identiteitsbewijzen ?

De geldige elektronische identiteitsbewijzen zijn:

  • de klassieke elektronische identiteitskaart (eID)
  • de Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar die er één hebben
  • de elektronische kaart uitgereikt aan niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven
  • de elektronische verblijfstitel uitgereikt aan onderdanen van landen buiten de Europese Unie die in België verblijven.

In België worden de elektronische identiteitsbewijzen uitgereikt aan personen die op het Belgische grondgebied gedomicilieerd zijn, die met andere woorden ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

 In het buitenland worden de elektronische identiteitsbewijzen uitgereikt aan Belgen die ingeschreven zijn in een diplomatieke of consulaire post. De burgers vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken alle informatie over de procedure voor het verkrijgen van een Belgische identiteitskaart in het buitenland.

Nieuw identiteitsbewijs: de isi+-kaart

Sommige personen die wel onder de Belgische sociale zekerheid vallen en die daarom een SIS-kaart hebben, hebben echter geen elektronisch identiteitsbewijs. Dit kan zijn:

  • omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen om een dergelijk bewijs te krijgen (grensarbeiders van buitenlandse nationaliteit en hun gezinsleden)
  • omdat ze niet verplicht zijn om er één te hebben(onder meer tijdelijk in België gedetacheerde werknemers, Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn, kinderen jonger dan 12 jaar).

Voor de sociaal verzekerden zonder Belgisch elektronisch identiteitsbewijs komt er in 2014 een nieuwe kaart: de isi+-kaart.
isi is de afkorting van “Identification Sociale / Sociale Identificatie / Soziale Identifizierung”, terwijl de + (als exponent) wijst op het aanvullende karakter ten opzichte van de Belgische elektronische identiteitsbewijzen. De isi+-kaart laat toe de houder ervan te identificeren aangezien zijn unieke identificatienummer erop vermeld staat.

Concreet krijgen de sociaal verzekerden die geen recht hebben op een elektronisch identiteitsbewijs én alle kinderen jonger dan 12 jaar, ongeacht of ze een Kids-ID hebben of niet, geleidelijk vanaf 2014 een isi+-kaart krijgen. De ziekenfondsen reiken de isi+-kaart geleidelijk en automatisch uit aan hun leden die aan de voorwaarden voldoen.

Opgelet !

  • De sociaal verzekerden die niet over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs beschikken maar die er wel één kunnen krijgen, moeten hiertoe de nodige stappen zetten (bv. Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn). Ze zullen geen isi+ -kaart ontvangen.
  • De kinderen jonger dan 12 jaar moeten verplicht een Kid-ID hebben als identiteitsbewijs wanneer ze naar het buitenland gaan. De isi+-kaart geldt enkel als identificatie in het kader van de sociale zekerheid in België.

2. Nagaan van de rechten op terugbetaling van gezondheidszorg

In het kader van de verplichte ziekteverzekering beschikt de sociaal verzekerde over bepaalde rechten op het vlak van de terugbetaling van geneeskundige prestaties. Deze rechten houden verband met verschillende criteria die in administratieve gegevens zijn omgezet. Het gaat om de zogenoemde «verzekerbaarheid ». De ziekenfondsen bewaren en beheren de administratieve verzekerbaarheidsgegevens in een elektronische databank.

 Wanneer de zorgverlener prestaties verstrekt, moet hij de verzekerbaarheid van zijn patiënt kunnen raadplegen. Op basis van de rechten van de patiënt voor de terugbetaling bepaalt hij het persoonlijke aandeel (remgeld) dat de patiënt moet betalen voor de betrokken prestatie.

Raadpleging van de verzekerbaarheid online

De verzekerbaarheidsgegevens staan niet meer op een kaart, zoals met de SIS-kaart. De gegevens worden dus niet overgedragen op een elektronisch identiteitsbewijs, maar zijn online beschikbaar in de databank van de ziekenfondsen via het MyCareNet-netwerk (beveiligd netwerk dat zorgverleners met de ziekenfondsen verbindt).

Geleidelijk aan zullen alle zorgverleners en professionals van de sociale zekerheid, de verzekerbaarheid van hun patiënten op een beveiligde wijze online raadplegen. De zorgverleners en professionals moeten zich ook authentificeren vooraleer ze toegang krijgen tot die gegevens.

Om de gegevens online te kunnen raadplegen, moet de sociaal verzekerde eerst worden geïdentificeerd aan de hand van zijn uniek identificatienummer (INSZ, meestal het rijksregisternummer). Dit nummer is de toegangssleutel tot de databank.

Voordelen van de online raadpleging van de verzekerbaarheid

Het voordeel van dit nieuwe systeem is vooral dat de gegevens inzake verzekerbaarheid steeds actueel zijn. De zorgverlener of professional van de sociale zekerheid die correct zijn ingelogd in de databank van de ziekenfondsen raadpleegt het actuele ziekteverzekeringsstatuut rechtstreeks bij de bron.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 juni 2017