Socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntatie

Een arbeidsongeschikte persoon kan een traject van socioprofessionele rehabilitatie of  heroriëntering volgen. Wie komt in aanmerking en hoe verlopen de trajecten?

 

Komt u in aanmerking voor socioprofessionele rehabilitatie?

U kan een traject van socioprofessionele rehabilitatie aanvatten:

 •  als u arbeidsongeschikt erkend bent
 •  als uw competenties opnieuw  moeten worden geactualiseerd  voor de uitoefening van
  • uw laatste beroep
  • of enig ander beroep op basis van uw diploma’s of van uw beroepservaring.

Komt u in aanmerking voor socioprofessionele heroriëntering?

U kan een socioprofessioneel heroriënteringstraject aanvatten:

 • als u arbeidsongeschikt erkend bent
 • als u niet meer in staat bent om:
  • uw laatste beroep
  • of enig ander beroep op basis van uw diploma’s of van uw beroepservaring uit te oefenen.

Verloop van het professionele heroriënterings- of rehabilitatietraject

Een heroriënterings- of rehabilitatietraject omvat verscheidene noodzakelijke stappen. U start de procedure van socioprofessionele re-integratie met een afspraak bij de ‘terug naar werk’-coördinator en eindigt met nieuwe, aan uw gezondheidstoestand  aangepaste competenties waardoor u naar de arbeidsmarkt kunt terugkeren.

Wat zijn de voordelen van de socioprofessionele re-integratie?

De deeltijdse werkhervatting

Hierdoor kunt u in samenwerking met de adviserend arts en (eventueel) de werkgever het werk naar eigen ritme hervatten.

De opleiding

Door het volgen van een opleiding verwerft u nieuwe competenties waardoor het opnieuw mogelijk is om terug naar de arbeidsmarkt te keren.

Financiële voordelen na goedkeuring van uw traject door de Geneeskundige raad voor invaliditeit

 • U blijft arbeidsongeschikt erkend en uw uitkeringen ontvangen.
 • De kosten in verband met het socioprofessionele heroriënterings- of rehabilitatietraject worden vergoed: inschrijvings-, vervoerskosten, enz.
 • U ontvangt een premie van 5 EUR (bruto) voor ieder effectief gevolgd uur opleiding en een premie van 500 EUR (bruto) wanneer u de opleiding succesvol afrondt.

Actoren betrokken bij de socioprofessionele re-integratie

 • De ziekenfondsen: de adviserend artsen en hun medisch-sociale teams, en de ‘terug naar werk’-coördinatoren
 • De externe partners: de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, ACTIRIS) en de agentschappen voor de re-integratie van de personen met een handicap van uw gewest (GTB, PHARE, AViQ)
 • Onze Geneeskundige raad voor invaliditeit en Afdeling socioprofessionele  re-integratie
 

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 januari 2023