Socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntatie

Een arbeidsongeschikte persoon kan een traject van socioprofessionele rehabilitatie of  heroriëntering volgen. Wie komt in aanmerking en hoe verlopen de trajecten?


Komt u in aanmerking voor socioprofessionele rehabilitatie?

U kan een traject van socioprofessionele rehabilitatie aanvatten:

 •  indien u arbeidsongeschikt bent
 •  indien uw competenties opnieuw  moeten worden geactualiseerd  voor de uitoefening van
  • uw laatste beroep
  • of enig ander beroep op basis van uw diploma’s of van uw beroepservaring.

Komt u in aanmerking voor socioprofessionele heroriëntering?

U kan een socioprofessioneel heroriënteringstraject aanvatten indien:

 •  u arbeidsongeschikt bent
 • u niet meer in staat bent om
  • uw laatste beroep
  • of enig ander beroep op basis van uw diploma’s of van uw beroepservaring uit te oefenen.

Verloop van het professionele heroriënterings- of rehabilitatietraject

Een heroriënterings- of rehabilitatietraject omvat verscheidene noodzakelijke etappes. U start de procedure van socioprofessionele re-integratie met een onderhoud bij de adviserend arts en eindigt met nieuwe, aan uw gezondheidstoestand  aangepaste competenties waardoor u naar de arbeidsmarkt kunt terugkeren.

Voordelen van de socioprofessionele re-integratie

De deeltijdse werkhervatting

Hierdoor kunt u in samenwerking met de adviserend arts en de werkgever het werk naar eigen ritme hervatten.
De erkenning van de arbeidsongeschiktheid evenals een zeker uitkeringsbedrag blijven behouden.

De opleiding of de stage

Hierdoor kunt u uw competenties bijwerken (socioprofessionele rehabilitatie) of nieuwe competenties verwerven (socioprofessionele heroriëntering). Die mogelijkheden verhogen uw kansen op een werk dat aan uw bekwaamheden is aangepast.

Financiële voordelen

 • U blijft arbeidsongeschikt erkend en uw uitkeringen ontvangen.
 • Al uw kosten in verband met het socioprofessionele heroriënterings- of rehabilitatietraject worden vergoed: inschrijvings-, materiaal-, reiskosten, enz.
 • U ontvangt een premie van 5 EUR voor ieder effectief gevolgd uur opleiding en een premie van 500 EUR wanneer u de opleiding succesvol afrondt.

Actoren betrokken bij de socioprofessionele re-integratie

 • De ziekenfondsen: de adviserend artsen en hun medisch-sociale teams
 • De externe partners: de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG) en de agentschappen voor de re-integratie van de personen met een handicap van uw gewest (VDAB, PHARE, AWIPH, DPB)
 • Onze Geneeskundige raad voor invaliditeit en Afdeling socioprofessionele  re-integratie
 

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 maart 2019