Verloop van het socioprofessionele heroriënterings of rehabilitatietraject

Een heroriënterings- of rehabilitatietraject omvat verscheidene noodzakelijke etappes. U start de procedure van socioprofessionele re-integratie met een onderhoud bij de adviserend arts en eindigt met nieuwe, aan uw gezondheidstoestand aangepaste competenties waarmee u op de arbeidsmarkt opnieuw terecht kunt.


Contacteer uw adviserend arts

Indien u 1 van die 2 trajecten wilt starten, dan zal uw adviserend arts u hierin begeleiden.

Eerst evalueert hij:  

 • of u arbeidsongeschikt bent
  of uw gezondheidstoestand toelaat om een traject te starten
 • of u vrijwillig en gemotiveerd het traject aanvat.

Indien de adviserend arts oordeelt dat u aan die voorwaarden beantwoordt, bepaalt u samen uw traject.

Maak samen met uw adviserend arts uw beroepsproject  op

U hebt al enig idee van een project

Leg uw voorstel van opleiding of stage voor aan uw adviserend arts. Hij zal het met u bespreken.

Er zijn verschillende opties:

 • De adviserend arts oordeelt dat uw project als zodanig aanvaardbaar is. Hij dient uw aanvraag in bij onze Geneeskundige raad voor invaliditeit, die het project onderzoekt en een beslissing neemt. Uw adviserend arts informeert u over de beslissing.
  Indien uw project goedgekeurd is, nemen wij de kosten in verband met uw traject voor onze rekening, namelijk de kosten voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- of stagekosten, de materiaal- en reiskosten, enz.
  In geval van weigering nemen wij alleen de kosten in verband met een eventueel onderzoek voor de beroepsoriëntering ten laste.
  Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de bevoegde arbeidsrechtbank.
 • De adviserend arts oordeelt dat uw project moet worden ontwikkeld. Hij zal u de hulp van  gespecialiseerde partners  voorstellen.
 • De adviserend arts oordeelt dat u niet klaar bent om een opleiding of een stage te volgen. Hij kan u andere opties voorstellen (therapie, gespecialiseerde sociale begeleiding, …). U kunt de adviserend arts toch vragen uw aanvraag bij ons in te dienen.

U hebt nog geen project

De adviserend arts brengt u in contact met gespecialiseerde partners die u helpen een project te bepalen.

Wie zijn de gespecialiseerde partners?

 • gewestelijke organen voor beroepsopleiding en tewerkstelling.
 • centra voor beroepsoriëntering

Die partners beschikken over specialisten (adviseur, psycholoog, maatschappelijk werker, enz.) die u helpen bij het bepalen van een beroepsproject op basis van uw ervaring en uw belangstelling.

Welke rol hebben die specialisten? 
 • Zij ondervragen u over uw studies, uw werkervaring, de weerslag van uw aandoening op uw dagelijks functioneren, uw toekomstverwachtingen, enz.
 • Zij evalueren uw competenties op het vlak van manueel werk, geheugen, concentratievermogen, enz.
 • Zo nodig, verrichten zij een medische evaluatie.

Op basis van die gegevens evalueren de specialisten uw sterke en zwakke punten. Zij bepalen de activiteitensectoren waarin u zich zou kunnen heroriënteren. Zij bespreken met u de resultaten van hun bevindingen en bezorgen ze aan de adviserend arts.

Om de nodige stappen te kunnen nemen, zullen de adviserend arts en de specialisten ongetwijfeld medische en persoonlijke gegevens over u moeten uitwisselen. Hiervoor zullen zij uw toestemming vragen.

Vervolgens bespreekt de adviserend arts met u de conclusies van het oriënteringsonderzoek

Er wordt een opleidings- of stageproject voorgesteld.

De adviserend arts oordeelt dat uw project in overweging kan worden genomen. Hij dient uw aanvraag in bij onze Geneeskundige raad voor invaliditeit, die het project onderzoekt en een beslissing neemt. Uw adviserend arts informeert u over de beslissing.

Indien uw project goedgekeurd is, nemen wij de kosten in verband  met uw traject voor onze rekening, namelijk, de kosten  voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- of stagekosten, de materiaal- en reiskosten, enz.

In geval van weigering nemen wij alleen de kosten in verband met het onderzoek voor de beroepsoriëntering ten laste.
Indien u niet akkoord gaat met de beslissing, dan kunt u bij de bevoegde arbeidsrechtbank tegen die beslissing in beroep gaan.

Een opleidings- of stageproject kan momenteel niet in overweging worden genomen

De resultaten van het beroepsoriënteringsonderzoek zetten u ertoe aan andere acties te ondernemen (therapie, gespecialiseerde sociale begeleiding, enz.). 

Tijdens de opleiding of de stage

Wat gebeurt er indien: 

 • de data van de opleiding of van de stage worden gewijzigd of geannuleerd?
 • u een bezoldigde stage start (de bezoldiging kan het bedrag van uw uitkering beïnvloeden)?
 • u uw opleiding of stage onderbreekt?
 • u van opleiding of stage wilt veranderen?
 • u niet slaagt?

Verwittig uw adviserend arts: hij zal de situatie met u evalueren.

Wat gebeurt er indien u kosten heeft waarvoor u moet worden vergoed?

Richt u tot uw ziekenfonds dat met de uitbetalingen is belast (vergoeding van de inschrijvings-, materiaal-, reiskosten, verblijfskosten, uitbetaling van de premies).

Opnieuw op de arbeidsmarkt

Eenmaal u voor de opleiding of stage bent geslaagd, hebt u een periode van 6 maanden om werk te zoeken.
Tijdens die periode en zolang u nog geen werk heeft gevonden, blijft u uitkeringen ontvangen.
De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Forem of ADG in het Waalse Gewest, VDAB in het Vlaamse Gewest kunnen u bij uw zoektocht begeleiden. 

6 maanden na afloop van uw opleiding of stage evalueert de adviserend arts opnieuw uw arbeidsongeschiktheid.
Hij houdt rekening met de nieuwe beroepscompetenties die u tijdens uw opleiding of stage heeft verworven.
Hij kan een einde aan uw arbeidsongeschiktheid maken.

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 maart 2019