d'application à partir du 07/01/2007

FR   NL  

Programmawet (I) van 27 december 2006

Art. 243.


HOOFDSTUK IV. - Financiering van de representatieve patiëntenkoepels
Art. 245.
07/01/2007
  -08/01/2010
De subsidies die ten laste vallen van de begroting van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoeld in artikel 12, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden toegekend aan de twee volgende patiëntenverenigingen :
07/01/2007
  -08/01/2010
de V.Z.W. « Ligue des Usagers des Services de Santé »;
07/01/2007
  -08/01/2010
de V.Z.W. « Vlaams Patiëntenplatform ».
07/01/2007
  -08/01/2010
Onverminderd het derde lid bedraagt het globale bedrag van de voornoemde subsidies, die ten laste gelegd worden van de begroting van de administratiekosten van het Instituut, jaarlijks 90.000 euro en wordt volledig ten laste genomen door de sector geneeskundige verzorging.
07/01/2007
  -08/01/2010
De Koning bepaalt de regels en voorwaarden van de verdeling, de toekenning en de betaling van de subsidies evenals de opschorting en totale of partiële terugvordering bij niet-naleving van de bepaalde voorwaarden.


Art. 246.

  FR   NL   [Affichage pour impression]