d'application à partir du 07/01/2007

FR   NL  

Programmawet (I) van 27 december 2006

Art. 245.


Art. 246.
07/01/2007 Artikel 245 treedt in werking op 1 januari 2007.

  FR   NL   [Affichage pour impression]