K.B. 1-4-2007: toekenning van verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, §§ 1 en 19, van de gecoördineerde wet en invoering van OMNIO-statuut

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1478

Note: Tekst met volledige historiek

Opgeheven door: KB 15-1-14 - B.S. 29-1 - ed. 2 - art. 43

FR   NL  


Koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1.     Art. 2.

HOOFDSTUK II - Recht toegekend aan de rechthebbenden op bepaalde sociale voordelen

Afdeling I - Betrokken rechthebbenden

Art. 3.     Art. 4.

Afdeling II - Administratieve formaliteiten en behandeling van het dossier

Art. 5.

Afdeling III - Opening van het recht

Art. 6.     Art. 7.     Art. 7bis.     Art. 7ter.

Afdeling IV - Behoud van het recht

Art. 8.     Art. 9.     Art. 9bis.     Art. 9ter.

HOOFDSTUK III - Recht op verhoogde tegemoetkoming, toegekend na een inkomensonderzoek door de verzekeringsinstellingen

Afdeling I - Betrokken rechthebbenden

Art. 10.     Art. 10bis.     Art. 10ter.     Art. 11.     Art. 11bis.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 14bis.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 16bis.

Afdeling II - In aanmerking genomen grensbedrag

Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.

Afdeling III - Het begrip gezin

Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.

Afdeling IV - In aanmerking genomen inkomens

Art. 24.

Afdeling V - Verklaring op erewoord

Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.     Art. 28.

Afdeling VI - Opening van het recht

Art. 29.     Art. 30.     Art. 31.

Afdeling VII - Behoud van het recht

Art. 32.     Art. 33.     Art. 34.     Art. 35.     Art. 36.     Art. 37.

HOOFDSTUK IV - Recht op het omnio-statuut toegekend aan een gezin dat zich in een bepaalde financiële situatie bevindt, na een inkomensonderzoek door de verzekeringsinstellingen

Afdeling I - Toepasselijk grensbedrag

Art. 38.     Art. 39.

Afdeling II - Het begrip gezin

Art. 40.     Art. 41.     Art. 42.

Afdeling III - Het in aanmerking genomen inkomen

Art. 43.

Afdeling IV - Verklaring op erewoord

Art. 44.     Art. 45.     Art. 46.     Art. 47.

Afdeling V - Opening van het recht

Art. 48.     Art. 49.

Afdeling VI - Behoud van het recht

Art. 50.     Art. 51.     Art. 52.     Art. 53.     Art. 54.

HOOFDSTUK V - Naleving door de vroedvrouwen en de paramedische medewerkers van de prijzen vastgesteld door de overeenkomsten

Art. 55.

HOOFDSTUK VI - Mededelingen van de gegevens die toegankelijk zijn via het netwerk van de kruispuntbank van de sociale zekerheid

Art. 56.

HOOFDSTUK VII - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Art. 57.     Art. 58.     Art. 59.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 101/04/2007
  "   "  01/01/2014
Annexe 201/04/2007
  "   "  01/01/2014
Annexe 301/04/2007
  "   "  01/01/2014
Annexe 401/04/2007
  "   "  01/01/2014

FR   NL