Programmawet (I) van 27 december 2006

Art. 241

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 d.3 p.75229 art.241 Invoeging] Om de uitbouw en de opstart van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen ...
      d'application partir du 01/01/2007