COVID-19 - Uitstel van niet-dringende zorg: om impact te voorkomen passen we de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

Door de COVID-19-crisis zien de ziekenhuizen zich genoodzaakt om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Dat kan een belangrijke impact hebben op de implementatie van bepaalde farmaceutische behandelingen en de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen.

We passen dan ook bepaalde regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aan om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing zal bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker maken.


Zuurstoftherapie

Voor zuurstof en de oxyconcentrators zal de lopende machtiging minstens tot en met 31 mei 2020 geldig blijven en de terugbetaling van maximaal 6 periodes van 1 maand mogelijk maken. Op die manier kan de overgang naar langdurige zuurstoftherapie uitgesteld worden naar een latere datum.

Oftalmologie: intravitreale injecties Eylea et Lucentis

Publieke officina’s zullen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® minstens tot en met 31 mei 2020 kunnen afleveren, zodat de toediening ervan mogelijk is in een praktijkruimte (bij een oftalmoloog of in een privé-centrum) die de optimale aseptische omstandigheden garandeert overeenkomstig de richtlijnen van het FAGG.

Erytrocytenconcentraten: mogelijke alternatieven om transfusies te voorkomen

Minstens tot en met 31 mei 2020 zullen, in het geval van een tekort aan erytrocytenconcentraten, de specialiteiten op basis van IV-ijzer en erytropoëtines terugbetaald zijn, op voorwaarde dat ze bedoeld zijn ter correctie van bepaalde bloedarmoedes om zo te voorkomen dat transfusies nodig zijn.

Multidisciplinair overleg mogelijk via elektronische weg

Gezien de huidige omstandigheden van de COVID-19-pandemie, is elektronisch overleg toegestaan voor multidisciplinair overleg waarvoor normaal gezien de fysieke aanwezigheid van ieder lid vereist is.

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de vergaderingen voor de diagnose van idiopathische pulmonale fibrose in het kader van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten Ofev en Esbriet vallen in het bijzonder onder die maatregel.

Vragen?

  • De artsen zullen binnenkort een e-mail ontvangen met daarin alle gedetailleerde informatie over de maatregelen voor geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een voorafgaande machtiging van de adviserend arts.
  • Zorgverleners met vragen over de terugbetaling van geneesmiddelen in het kader van de COVID-19-crisis kunnen die stellen via specpharma@riziv-inami.fgov.be.
  • Voor alle andere vragen met betrekking tot de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u.
 

Laatst aangepast op 02 april 2020