print

Thema's

U vindt hier een overzicht van de hoofdthema's. Via meer info krijgt u toegang tot gedetailleerde thema's en informatie. Specifieke informatie voor bepaalde groepen van zorgverleners vindt u ook of vooral in de rubriek Professionals.

Verzorging : kosten en terugbetaling

Verzorging : kosten en terugbetaling

Wat betaalt het ziekenfonds terug voor medische kosten? Info over de maatregelen voor een betere toegang tot gezondheidszorg, over verzekerbaarheid en over gezondheidzorg in het buitenland.

Meer info

 

Medische ongevallen

Medische ongevallen

Slachtoffers van een medisch ongeval hebben mogelijk recht op een schadevergoeding van het Fonds voor de medische ongevallen (FMO), een van onze diensten.


Meer info

 

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte

Bent u werknemer of zelfstandige en krijgt u een kind? Dan kunt u verlof krijgen tijdens de zwangerschap en na de geboorte of bij de aankomst (indien adoptie)van het kind. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meer info

 

Controle

Controle

Prestaties en betalingen van geneeskundige verzorging en uitkeringen moeten aan reglementaire voorwaarden voldoen. Zorgverleners en ziekenfondsen moeten die voorwaarden correct naleven. De controlediensten zien hierop toe.

Meer info

 

Brexit

Brexit
Informatie aan de Belgische en Britse burger over de gevolgen van de Brexit voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging en het recht op een arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering in de relaties tussen België en het Verenigd Koninkrijk.
 

Zorgkwaliteit

Zorgkwaliteit

Verschillende maatregelen binnen de ziekteverzekering willen de kwaliteit van de verzorging verbeteren. Meer info

 

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Meer info

 

Socioprofessionele re-integratie

Socioprofessionele re-integratie

Bent u erkend als arbeidsongeschikt? Hebt u zin om terug aan de slag te gaan? Er zijn verschillende mogelijkheden voor u beschikbaar.Meer info

 

eGezondheid

eGezondheid

Wat is er al gerealiseerd op het vlak van eGezondheid om de gezondheidszorg te verbeteren en te ondersteunen? Welke projecten binnen het actieplan eGezondheid beheren wij?Meer info

 

Financiering van de verzekering

Financiering van de verzekering
De inkomsten van de ziekteverzekering komen uit sociale bijdragen en rijkstegemoetkomingen, maar ook uit enkele specifieke bijdragen.
Meer info