print

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

De nomenclatuur en pseudonomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) geheel of gedeeltelijk vergoedt. De lijst en de wijzigingen worden in het Belgisch Staatsblad of via omzendbrieven gepubliceerd.

NomenSoft is een databank van alle verstrekkingsnummers (rangnummers) die in de Riziv-facturatie kunnen gebruikt worden. Via de zoekmotor vindt u de omschrijving en het verstrekkingsnummer (rangnummer) van een verstrekking, net als het officiële tarief en het bedrag dat de ziekteverzekering vergoedt.

Op deze pagina:

​Structurele hervorming van de nomenclatuur

 
In 2019 starten wij een groot project: de structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen. Drie teams ondersteunen die hervorming op wetenschappelijke wijze: ze behoren tot de ULB, de UGent en Möbius. De sector zelf werkt er ook aan mee. Een stuurgroep van beleidsverantwoordelijken begeleidt de belangrijke hervorming.
 

Nomensoft

Nomensoft is een databank en zoekmodule. Ze combineert de codenummers en de omschrijving van de prestaties met de tarieven.

Tekst van de nomenclatuur

Hier vindt u een gecoördineerde versie van de volledige tekst van de nomenclatuur met ook linken naar de interpretatieregels en de historiek van de tekst.

Downloaden van alle artikelen: Word - Format ZIP - PDF - Format ZIP

Downloaden van de interpretatieregels: PDF - Format ZIP

Tarieven

Tabellen met de tarieven van honoraria, prijzen, vergoedingsbedragen. Met elke code van de nomenclatuur komt een honorarium en een of meerdere bedragen, vergoed door de ziekenfondsen, overeen.

Het honorarium/de prijs is het bedrag dat door de patiënt betaald wordt aan een geconventioneerde zorgverlener. De tegemoetkomping (de terugbetaling) is het bedrag dat de patiënt terugbetaald krijgt via zijn ziekenfonds of dat de ziektever-zekering direct ten laste neemt (bij derde betaler).

Technische referentietabellen

Uit de databank Nomensoft zijn ook technische tabellen met basisgegevens van de nomenclatuur beschikbaar.

 

Contacten

Een vraag over de nomenclatuur?

Audiciens, bandagisten, opticiens, orthopedisten
meddev@riziv-inami.fgov.be

Tandartsen, mondhygiënisten
ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be

Implantaten
implant@riziv-inami.fgov.be

Verpleegkundigen
nursenom@riziv-inami.fgov.be

Kinesitherapeuten
kinenom@riziv-inami.fgov.be

Logopedisten
logonom@riziv-inami.fgov.be

Artsen
mednom@riziv-inami.fgov.be

Klinisch orthopedagogen, klinisch psychologen
psy@riziv-inami.be

Apothekers, geneesmiddelen
secr-farbel@riziv-inami.fgov.be

Vroedvrouwen
sfvvnom@riziv-inami.fgov.be​

Een vraag over het gebruik van Nomensoft?

E-mail: nomen@riziv-inami.fgov.be