print

Een klacht over de kwaliteit van onze diensten?

Hebt u een klacht over de werking of de kwaliteit van onze diensten? Neem contact met ons op!
Bedankt om zo bij te dragen tot de permanente verbetering van onze diensten.

Op deze pagina:

Wie kan een klacht indienen?

Elke persoon of organisatie die in contact staat met onze diensten.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

Alle klachten die betrekking hebben op onze werking en de kwaliteit
van onze dienstverlening.

We willen nog meer een luisterend oor zijn voor onze gebruikers en partners en zo de kwaliteit van onze werking en dienstverlening verder verbeteren.

Een klacht is een uiting van ongenoegen over onze dienstverlening zelf.

Voorbeelden:

 • geen informatie of reactie van een dienst bij de behandeling van een dossier
 • probleem in verband met door ons verrichte betalingen
 • onvolledige of onduidelijke informatie (brochures, omzendbrieven, website www.riziv.be)
 • fout in een interactieve informaticatoepassing op de website www.riziv.be
 • gedrag van een van onze medewerkers (telefonisch onthaal, medisch onderzoek, enz.).
 • een klacht over het milieubeleid (geluidsoverlast, energiegebruik, papierverbruik, …) 
   

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

Dit is de klachtenprocedure:

 • Stap 1: U dient de klacht in.
 • Stap 2: Wij sturen u een ontvangstbewijs binnen 10 kalenderdagen.
 • Stap 3: De betrokken dienst behandelt de klacht.
 • Stap 4: Het definitieve antwoord ontvangt u ten laatste binnen 45 kalenderdagen.

Deze termijnen zijn maxima. We verbinden er ons natuurlijk toe om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Hoe een klacht indienen?

Bij voorkeur, vul het online-klachtenformulier in.

U kan een papieren klachtenformulier verkrijgen per post na een aanvraag. Contacteer het Service Center Gezondheid telefonisch op 02 524 97 97.

Dit klachtenformulier stuurt u terug:

 • per post naar : 
  Administrateur-Generaal van het RIZIV,
  Galileelaan 5/01
  1210 Brussel
 • per e-mail naar complaints@inami.fgov.be met vermelding van uw naam en postadres en de aard van de klacht, zodat wij u een ontvangstmelding en antwoord kunnen bezorgen.

Opgelet!

Hebt u een informatievraag? Vul ons contactformulier in.

Niet tevreden over het antwoord op de klacht?

Als u niet tevreden bent over ons antwoord, dan kunt u zich richten tot de federale ombudsman:

Beroep tegen een beslissing ? of klacht over onze dienstverlening ?

Als u niet akkoord bent met een van onze beslissingen over uw rechten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan u in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. U beschikt over een bepaalde termijn om dit beroep in te stellen (meestal 3 maand).

Indien u niet akkoord bent met de wijze waarop we tot deze beslissing zijn gekomen, kan u een klacht indienen over onze dienstverlening. Deze klacht geldt niet als beroep. Ze schorst ook de termijn niet om eventueel een beroep tegen de beslissing zelf in te stellen.

Meer informatie

Contacten

Dienst klachtenbeheer

E-mail: complaints@riziv-inami.fgov.be

Technische problemen

​Contacteer dan onze helpdesk:

E-mail: helpdesk@riziv-inami.fgov.be
Telefoon: +32(0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Als u naar het callcenter van de Helpdesk belt, dan zult u een taal moeten kiezen (1=FR, 2=NL). Als alle correspondenten in de gekozen taal bezet zijn, dan mag u ook in de andere taal verdergaan.