print

Algemeen overzicht van onze publicaties

Via publicaties komt u meer te weten over ons en over de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. In het volgende overzicht zetten we een aantal publicaties op een rijtje, gegroepeerd per categorie.
U leest hier ook hoe u bepaalde publicaties kunt bestellen.

Op deze pagina:


Domein geneeskundige verzorging

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Om de performantie en doelmatigheid van het toezicht op de ziekenhuizen te verhogen, hebben we samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) de Cel Audit Ziekenhuizen opgericht. Het toezicht wordt daardoor efficiënter, eenvoudiger en transparanter.

Domein uitkeringen


Domein controle

Domein medische ongevallen

Onze folders:

Reglementering geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

 

Onze ‘Informatiebladen’

  • Onze Informatiebladen  verschijnen 4 keer per jaar en bevatten actuele informatie over de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

 

Onze jaar- en activiteitenverslagen

Een publicatie bestellen?

Bepaalde publicaties kunt u bij ons bestellen, al dan niet gratis.

Contacten