print

Persberichten

13-06-2024-Persbericht

e-Gezondheid: Mult-eMediatt vereenvoudigt het versturen van arbeidsongeschiktheidsattesten

30-04-2024-Persbericht

Betere kennis over invaliditeit omwille van psychosociale aandoeningen voor een betere preventie

24-04-2024-Persbericht

Heupvervangende ingrepen: het zorgproces in Belgische ziekenhuizen verbeteren

16-04-2024-Persbericht

Correctie en precisering inzake uitgaven voor geneesmiddelen onder contract

21-03-2024-Persbericht

Terug Naar Werk-fonds biedt nieuwe perspectieven voor mensen in arbeidsongeschiktheid

11-03-2024-Persbericht

Toetredingscijfers tariefakkoorden beschikbaar - Akkoorden artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en logopedisten 2024-2025

06-03-2024-Persbericht

Het RIZIV lanceert communicatiecampagne over het nut van de identiteitskaart in het ziekenhuis

29-11-2023-Persbericht

Balans van het actieplan en de taskforce van het Fonds voor de medische ongevallen: achterstand weggewerkt en kortere doorlooptijden

16-11-2023-Persbericht

Nieuwe indicatoren voor meer appropriate care over het voorschrijfgedrag voor antibiotica door huisartsen

27-10-2023-Persbericht

Conferentie over de ontwikkeling van methoden voor de preventie en bestrijding van fraude en corruptie in Europa

16-10-2023-Persbericht

De begroting van de ziekteverzekering bedraagt 42,7 miljard euro in 2024

16-08-2023-Persbericht

Indicatoren voor meer doelmatige zorg

29-06-2023-Persbericht

Resultaten medische verkiezingen: Artsen hebben gekozen welke organisaties hen de komende 5 jaar vertegenwoordigen in de RIZIV-organen

28-06-2023-Persbericht

De opvolging van de aanrekening van medische zorgen loont voor onze ziekteverzekering

25-04-2023-Persbericht

Vlotter terug aan het werk na ziekte dankzij samenwerking tussen Actiris, verzekeringsinstellingen en het RIZIV

Onze persberichten ontvangen

Bent u journalist en wilt u onze persberichten via mail ontvangen? Stuur dan een mail naar
communication@riziv-inami.fgov.be, met vermelding van uw gegevens.

Perscontact
(uitsluitend)

Communicatiedienst

Telefoon :
+32(0)2 739 78 67

E-mail :
communication@riziv-inami.fgov.be