Structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen

De doelstelling van de hervorming is een nieuwe logica en structuur geven aan de huidige medische nomenclatuur. Drie teams ondersteunen de hervorming op  wetenschappelijke wijze: ze behoren tot de ULB, de UGent en Möbius. De duur van het project is geraamd op 4 jaar.
De hervorming wil ook naar internationale standaardisering evolueren.
U vindt op deze pagina de belangrijkste streefdoelen van de hervorming, de fasering van het project en nuttige documenten.


Streefdoelen van de hervorming

De structurele hervorming wil:

 • onredelijke inkomensverschillen corrigeren tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling
 • de nomenclatuur updaten en aanpassen aan de evoluties in de medische activiteit en de nieuwe modellen van zorgverlening (bv. telegeneeskunde, multidisciplinaire zorg, enz.)
 • de interne logica, de leesbaarheid en de transparantie van de nomenclatuur verbeteren
 • incentives invoeren die samenwerking en kwaliteit bevorderen.

De verschillende fasen van het project

Het project bevat 3 fasen.

 • Fase 1: herstructureren en aanpassen van de omschrijving van de verstrekkingen
  • analyse van de behoefte aan herstructurering en standaardisering
  • standaardisering volgens een ‘triaxiale logica’ of aangepast aan de desbetreffende categorie van de nomenclatuur
  • ICHI-classificatie (International Classification of Health Interventions)
  • methodologische overdracht voor het behoud en de uitwerking van de verstrekkingen in een coherent blijvende nomenclatuur.

 • Fase 2: vaststellen van de onderlinge verhouding tussen de verschillende verstrekkingen op basis van objectieve criteria (professioneel gedeelte van de honoraria
  • uitwerking van een waardeschaal van het beroepsgedeelte volgens verschillende indicatoren.

 • Fase 3: evalueren van de werkingskosten noodzakelijk voor de uitvoering van de medische verstrekkingen
  • vaststelling van de werkingskosten in lijn met de verstrekkingen om binnen de nomenclatuur de verstrekkingen van het beroepsgedeelte te isoleren

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 03 oktober 2019