Vermeld uw opleidingen en peer-reviews via uw online aanvraag

De papieren aanvraag (individueel aanwezigheidsblad) wordt verwijderd ten gunste van de online aanvraag. Zodra uw aanvraag is afgerond, kunt u controleren of uw persoonlijke dossier volledig is en kunt u de registratie van uw aanwezigheid bij alle cursussen die u hebt gevolgd, controleren.


Hoe moet u ons op de hoogte brengen van de opleidingen en peer-reviews die u hebt gevolgd?

U moet  online uw accreditering aanvragen via de nieuwe functie "indienen accrediteringsaanvraag" via de online webtoepassing voor het beheer van de accreditering. Deze aanvraag moet gedaan worden, op straffe van verval, vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024. Wanneer de aanvraag online correct werd geregistreerd, wordt deze gevalideerd door het versturen van een e-mail. De tandheelkundige moet deze ontvangstbevestiging als bewijs bewaren. Indien u de ontvangstbevestiging niet hebt ontvangen, neem onmiddellijk contact op met het RIZIV en dit voor het einde van de aanvraagperiode. Let op: Het toekennen van de accreditering (en de premie) is niet automatisch, het vereist dat de tandheelkundige een aanvraag indient.

Indien U wordt geconfronteerd met een geval van overmacht dat hem verhindert zijn aanvraag elektronisch in te dienen (bijvoorbeeld: verlies of diefstal van de identiteitskaart die naar behoren bij de politie werd aangegeven), kan een aanvraag worden ingediend per aangetekend schrijven gericht aan:

De voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteitspromotie Tandheelkunde
RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Op straffe van verval, moet dit schrijven per aangetekende zending verstuurd worden en dit tot en met 31 maart 2024.

Als het om uw 1e accrediteringsjaar gaat of als de informatie van het praktijkregister is veranderd voegt u het praktijkregister toe als bijlage bij uw online accrediteringsaanvraag of vul uw praktijkregister aan en verstuur het, bij voorkeur op per mail naar accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be.

Wanneer moet u uw online accrediteringsaanvraag 2023 bezorgen?

Nieuwe modaliteiten voor de aanvraag voor accreditatie zijn gedefinieerd. Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 kunt u uw aanvraag voor accreditering online indienen via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (beveiligde aanvraag) door verbinding te maken met uw identiteitskaart of een mobiele applicatie (TOTP of itsme ®).

Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, verliest u het recht op de accrediteringspremie.

Hoe moet u uw aanwezigheid bewijzen bij betwisting van de gegevens van de organisator?

De organisator registreert de aanwezigheden en bezorgt ons de deelnemerslijst online. Wij houden in de 1e plaats rekening met die online bezorgde aanwezigheden. Als die gegevens worden betwist, zullen wij u eventueel een ander bewijs van aanwezigheid vragen.

  • Uw aanwezigheid op peer-reviews:

    In geval van betwisting van de gegevens die de organisator ons heeft bezorgd, zullen wij u eventueel vragen om ons het aanwezigheidsattest te bezorgen.
  • Uw aanwezigheid op bijscholingen:

Als u na afloop van een bijscholing het ingevulde evaluatieformulier aan de organisator bezorgt, dan zal hij er een strookje of per elektronische zending(of elk ander document dat minstens dezelfde gegevens bevat en door hem is afgestempeld en ondertekend ) van afscheuren en aan u teruggeven.

In geval van betwisting van de gegevens die door de organisator zijn bezorgd, zullen wij u eventueel vragen om ons het aanwezigheidsattest te bezorgen. 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 december 2022