Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen : Lijst van de verstrekkingen en nominatieve lijsten van de individuele hulpmiddelen

Hierbij gaat de bijgewerkte historiek van de Lijst van de verstrekkingen en de nominatieve lijsten van de individuele hulpmiddelen.


Lijst van de verstrekkingen

Datum
publicatie
op de
 website
Volledige
Lijst
Wijzigingen
aan de Lijst
Datum
inwerking-
treding
Uitleg
PDF XML PDF XML
​23-11-2021 01-12-2021 01-12-2021 01-12-2021​ 01-12-2021​ 01-12-2021​ ​1. Project « Kunststofligament voor reconstructie van een gescheurd gekruist knieligament » : nieuwe verstrekking 182475-182486 + nieuwe vergoedingsvoorwaarde L-§32

2. Project « Kunststofligament voor reconstructie van een acromio-claviculaire luxatie » : nieuwe verstrekking 182490-182501 + nieuwe vergoedingsvoorwaarde L-§33
15-09-2021​ 01-10-2021​ 01-10-2021 01-10-2021 01-10-2021 01-10-2021​ ​1. Project « Behandeling voor glaucoom » : nieuwe verstrekking 181974-181985 + nieuwe vergoedingsvoorwaarde A-§05 + nieuwe nominatieve lijst 38501

2. Project « Lever pathologie » : wijziging van vergoedingscategorie van de verstrekking 172314-172325 + wijzing van de vergoedingsvoorwaarde E-§09 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 08/09/2021).

3. Project « Herziening van verstrekkingen betreffende de hartkleppen » : wijziging van de omschrijvingen van de verstrekkingen 159132-159143, 159154-159165, 159176-159180, 159191-159202, 159213-159224, 159235-159246, 159250-159261, 159272-159283 + nieuwe verstrekkingen 181775-181786, 181790-181801, 181912-181823, 181871-181882, 181834-181845, 181856-181860 en 181893-181904 + formulier F-Form-I-15 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10/09/2021).
16-08/2021​ 01-09-2021​ 01-09-2021 01-09-2021​ 01-09-2021​ 01-09-2021​ ​Project “Behandeling van benigne prostaathyperplasie” : nieuwe verstrekkingen + wijziging van de vergoedingsvoorwaarde D-§09 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 06/08/2021).
​14-07-2021 ​01-08-2021 ​01-08-2021 ​01-08-2021 01-08-2021 ​01-08-2021 ​1. Project « Implantaten voor de occlusie van het linker hartoortje » : nieuwe verstrekkingen 181915-181926 en 181930-181941 + nieuwe nominatieve lijsten 383 en 384
22-06-2021​ ​01-07-2021 01-07-2021 01-07-2021 ​01-07-2021 01-07-2021​ ​1. Project “Technische correcties 7”: zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 09/06/2021.

2. Project “Synthetisch kraakbeenimplantaat” : nieuwe verstrekking 181716-181720 + nieuwe nominatieve lijst 33728.

3. Project “IFFI” : nieuwe verstrekkingen + wijziging van de vergoedingsvoorwaarde E-§04 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 07/06/2021).

4. Project “burst elektrische stimulatie” : aanpassing van de vergoedingsvoorwaarde B-§02
(zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 04/06/2021).
​22-04-2021 ​01-05-2021 01-05-2021 ​​01-05-2021 ​​01-05-2021 ​​01-05-2021 ​1. Project « Hergebruik van katheters » : wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde F-§04 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14/04/2021).

2. Project « Drainagesysteem van de thorax » : wijziging van de omschrijving van de verstrekking 160370-160381 + wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde F-§17 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15/04/2021).

3. Project « Contralaterale forfaits » : wijziging van de vergoedingsbasis en het vergoedingsbedrag van de verstrekkingen  160576-160580, 160532-160543, 160613-160624, 182011-182022, 180235-180246, 182033-182044, 180250-180261, 160591-160602, 160554-160565, 160635-160646, 160694-160705, 160672-160683, 160731-160742, 180191-180202, 180213-180224, 180493-180504, 180515-180526, 180854-180865 en 180876-180880 + schrapping van de nominatieve lijsten 36001, 36002, 36101, 36102, 36103 en 36104 + nieuwe nominatieve lijsten 36003 en 36105 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16/04/2021).

4. Wijziging van het adres van RIZIV in de formulieren.
23-02-2021​ 01-03-2021 01-03-2021​ ​01-03-2021​ 01-03-2021​ ​01-03-2021​ ​Project “Videocapsule”: nieuwe verstrekking 181392-181403 + nieuwe vergoedingsvoorwaarde E-§13
17-12-2020​ ​01-01-2021 01-01-2021 01-01-2021​ 01-01-2021​ 01-01-2021​​ ​1. Interpretatieregels 25 tot 31: schrapping van de interpretatieregels 
betreffende de verstrekkingen 155212-155223, 155234-155245, 155293-155304, 155315-155326, 155256-155260, 155271-155282, 155330-155341, 155352-155363, 156936-156940, 156951-156962, 156973-156984, 156892-156903 en 156914-156925 (zie de interpretatieregels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 03/12/2020).

2. Project “Pancreas”: wijziging van de omschrijving van de verstrekkingen 155212-155223, 155234-155245, 155256-155260, 155271-155282, 155293-155304, 155315-155326, 155330-155341, 155352-155363, 156892-156903, 156914-156925, 156936-156940, 156951-156962 en 156973-156984 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 03/12/2020).

3. Wijziging van algemene bepalingen (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 03/12/2020). Vanwege een technisch probleem is deze wijziging nog niet zichtbaar op het pdf-document
​27-11-2020 ​01-12-2020 ​​01-12-2020 ​01-12-2020​ 01-12-2020​ ​01-12-2020​ ​1. Interpretatieregels 40 & 41: toevoeging van nieuwe interpretatieregels 
betreffende de verstrekkingen 180891-180902 en 180913-180924 (zie de interpretatieregels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9/11/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/08/2020)
2. Project “Epilepsie”: wijziging van de omschrijving van de verstrekkingen 171614-171625, 171636-171640 en 171651-171662 + wijziging van de vergoedingsvoorwaarden B-§08 en B-§09 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16/11/2020).
3. De formulieren B-Form-I-07 (Nederlandse versie) en B-Form-I-08 werden aangepast.
4. Het formulier B-Form-I-09 werd geschrapt.
​29-10-2020 01-11-2020 ​​01-11-2020 ​01-11-2020 ​​01-11-2020 ​01-11-2020​ ​1. Interpretatieregel 38: toevoeging van nieuwe interpretatieregel
betreffende de verstrekking 172491-172502 (zie de interpretatieregel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/10/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/03/2016)
2. Interpretatieregel 39: toevoeging van nieuwe interpretatieregel
betreffende de verstrekking 159331-159342 (zie de interpretatieregel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/10/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/07/2014)
3. Het formulier C-Form-I-07 werd gewijzigd.
4. De formulieren C-Form-I-08 en C-Form-I-09 werden geschrapt.
28-07-2020​ 01-08-2020​ 01-08-2020​ 01-08-2020​ 01-08-2020​ 01-08-2020​ ​1. Project “Herziening arthroscopie: zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/07/2020)
2. Project “aanpassing van de vergoedingsmodaliteiten van de middenoorimplantaten”: zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/07/2020 alsook het reglement betreffende de formulieren
​25-06-2020 ​01-07-2020 01-07-2020​ 01-07-2020​ 01-07-2020​ ​01-07-2020​ ​Project “Endoscopische behandeling van primaire of secundaire vesico-ureterale reflux” : nieuwe verstrekking 180950-180961 + wijziging van de vergoedingsvoorwaarde D-§02 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19/06/2020)
​27-05-2020 01-06-2020 ​​01-06-2020 01-06-2020​ 01-06-2020​ ​01-06-2020​ ​Project “Geïsoleerde iliacale bifurcatie-endoprothese” : nieuwe verstrekkingen 180854-180865 en 180876-180880 + wijziging van de vergoedingsvoorwaarde G-§04 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 08/05/2020)
​31-03-2020 01-​04-2020 01-​04-2020 01-​04-2020 01-​04-2020​ 01-​04-2020 ​1. Project “interpretatieregel 37”: toevoeging van nieuwe interpretatieregel
betreffende de verstrekking 152751-152762 (zie de interpretatieregel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/03/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/07/2014)
2. Project “Herziening extractie-materiaal” : wijziging van de omschrijving van de verstrekkingen 158815-158826,  158830-158841 en 158852-158863 + nieuwe verstrekkingen 180810-180821 en 180832-180843 + wijziging van de vergoedingsvoorwaarde F-§03 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/03/2020)
3. Project “via aortotomie geplaatste klep” : wijziging van de omschrijving van de verstrekking 170634-170645 + wijziging van de vergoedingsvoorwaarde F-§09 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/03/2020)
4. Wijziging van de formulieren I-Form-I-01 et I-Form-I-03 (zie de verordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19/03/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/02/2020)
​26-02-2020 ​01-03-2020 01-03-2020 01-030-2020​ 01-03-2020 ​01-03-2020 ​1. Project “interpretatieregels 35 en 36”: toevoeging van twee nieuwe interpretatieregels
betreffende de verstrekkingen 162816-162820 en 162853-162864 (zie de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 14/02/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/07/2019)
2. Project « Technische correcties VI » : wijziging van punt “5.1.” van de vergoedingsvoorwaarde G-§04 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14/02/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/04/2018)
De volgende verstrekkingen worden gebonden aan de vergoedingsvoorwaarde G-§04 : 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161210-161221, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161350-161361, 161372-161383, 161394-161405, 161416-161420, 161431-161442, 161453-161464, 172690-172701, 172712-172723, 180493-180504 en 180515-180526
​09-01-2020 01-02-2020 01-02-2020​​ 01-02-2020​​ 01-02-2020​​ ​01-02-2020​

1. Project “Materiaal voor de kwantificatie van collaterale ventilatie” : nieuwe verstrekking 180773-180784 + nieuwe vergoedingsvoorwaarde I-§01 + nieuwe nominatieve lijst 380
2. Project “Endobronchiale klep” : nieuwe verstrekking 180795-180806 + nieuwe vergoedingsvoorwaarde I-§02 + nieuwe nominatieve lijst 381

Ter informatie :
De formulieren  I-Form-I-01, I-Form-I-02, I-Form-I-03 en I-Form-II-01 zijn beschikbaar.
Ze zijn ook beschikbaar op onze programma sIMPL.
Nieuwe bestanden XSD zijn beschikbaar op pagina “Terugbetaling implantaten - Documenten voor IT-toepassing”

​20-12-2019 01-01-2020 01-01-2020 ​01-01-2020 01-01-2020 ​01-01-2020 ​1. Project “interpretatieregel 34”: toevoeging vaan een nieuwe interpretatieregel (Voor meer info: zie de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 12/12/2019)
2. Project “Netjes voor prolaps”: nieuwe verstrekking 180751-180762 + formulieren H-Form-I-01, H-Form-I-02 et H-Form-I-03
(zie het ministerieel besluit en de verordening respectievelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 09/12/2019 en 12/12/2019)
3. Project « Definitie coils » : wijziging van punt 3.1. van de vergoedingsvoorwaarde G-§05 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/12/2019)
4. Project “Herziening art. 20c): de omschrijving van de verstrekkingen 158211-158222, 158233-158244 en 158255-158266 is gewijzigd (Voor meer info: zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/12/2019)
5. Het formulier C-Form-I-06 werd gewijzigd: 170811-170822 en 170833-170844

Administratieve correctie :
De Qermid-code van de volgende verstrekkingen zijn gewijzigd : het correcte cijfer is 0.
161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161210-161221, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302,
161313-161324, 161335-161346, 161350-161361, 161372-161383, 161394-161405, 161416-161420, 161431-161442, 161453-161464, 172690-172701, 172712-172723, 180493-180504 en 180515-180526
​26-11-2019 01-12-2019 ​01-12-2019 01-12-2019 01-12-2019​ ​01-12-2019​ ​1. Project “Afschaffing register endoprothesen” : wijziging van de vergoedingsvoorwaarde G-§04 + schrapping van de formulieren G-Form-I-02 en G-Form-I-03 (zie het ministerieel besluit en de verordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 07/11/2019)
2. Project “Proclaim DRG” : zie het ministerieel besluit en de verordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19/11/2019
3. Project “Uitbreiding criteria cochleaire implantaten” : zie het ministerieel besluit en de verordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/11/2019
Zie ook de  flowchart betreffende de formulieren.
​30-09-2019 ​01-10-2019 01-10-2019​ 01-10-2019​ 01-10-2019​ ​01-10-2019 ​1. Project “Embolisatiemateriaal” : nieuwe verstrekkingen + wijziging van de vergoedingsvoorwaarde G-§05 + nieuwe nominatieve lijsten + schrapping van de verstrekking 161475-161486
2. Project “Wijziging van de terminologie Geneesheer in Arts” : Formulieren + vergoedingsvoorwaarden
​03-09-2019 01-10-2019​ ​01-10-2019 01-10-2019 01-10-2019​ 01-10-2019​ ​Project “Eversense XL” : Toevoeging van 8 nieuwe verstrekkingen + toevoeging van de vergoedingsvoorwaarde M-§01 + 4 nieuwe formulieren + 4 nieuwe nominatieve lijsten
​12-08-2019 01-09-2019 01-09-2019 01-09-2019 01-09-2019 01-09-2019 ​Project: : “Ontbrekend forfait bij de verstrekking 589816” :
Toevoeging van 2 nieuwe verstrekkingen + toevoeging van de vergoedingsvoorwaarde G-§11


Nominatieve lijsten van de individuele hulpmiddelen

Datum
publicatie
op de
 website
Volledige
nominatieve
lijsten
Wijzigingen
aan de
nominatieve
lijsten
Datum
inwerking-
treding
Uitleg
PDF XML PDF XML
10-11-2021​ 01-12-2021 01-12-2021 ​01-12-2021 01-12-2021​ 01-12-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
26-10-2021​ ​01-11-2021 ​​01-11-2021 ​​01-11-2021 ​​01-11-2021 ​​01-11-2021 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
06-10-2021​ 01-11-2021 01-11-2021 ​01-11-2021 01-11-2021​ ​01-11-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​22-09-2021 01-10-2021​ 01-10-2021 ​01-10-2021​ 01-10-2021​​ 01-10-2021​​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​28-07-2021 ​01-08-2021 01-08-2021 01-08-2021 ​01-08-2021 01-08-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
14-07-2021​ ​01-08-2021 ​01-08-2021 01-08-2021 01-08-2021 ​01-08-2021 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
29-06-2021​ 01-07-2021 01-07-2021 01-07-2021 ​01-07-2021 01-07-2021​ ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
​21-06-2021 ​01-07-2021 ​01-07-2021​ ​01-07-2021​ ​01-07-2021​ ​01-07-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
15-06-2021​ 01-07-2021​ 01-07-2021 01-07-2021​ 01-07-2021 ​04-06-2021 ​RECALL nominatieve lijst 368
03-06-2021​ ​01-07-2021 01-07-2021​ 01-07-2021 ​01-07-2021 ​01-07-2021 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​18-05-2021 ​01-06-2021 01-06-2021​ 01-06-2021 01-06-2021​ 01-06-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​28-04-2021 ​01-05-2021 01-05-2021​ 01-05-2021 01-05-2021 01-05-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten + RECALL nominatieve lijst 366
22-04-2021​ 01-05-2021 ​01-05-2021 ​​01-05-2021 ​​01-05-2021 ​01-05-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
31-03-2021​ ​01-04-2021 ​01-04-2021​ ​01-04-2021​ ​01-04-2021​ ​​01-04-2021 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​17-03-2021 01-04-2021​ 01-04-2021​​ 01-04-2021​​ 01-04-2021​​ 01-04-2021​​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
25-03-2021​ 01-03-2021 01-03-2021 01-03-2021​ ​01-03-2021 ​01-03-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
11-02-2021​ ​01-03-2021 ​01-03-2021 01-03-2021 01-03-2021 01-03-2021​ ​​​​Bijwerking van nominatieve lijsten
26-01-2021​ 01-02-2021 01-02-2021​ 01-02-2021 ​01-02-2021 ​​01-02-2021 ​​​Bijwerking van nominatieve lijsten
22-01-2021​ 01-02-2021​ 01-02-2021​​ 01-02-2021​​ 01-02-2021​​ 01-02-2021​ ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
​27-12-2020 01-01-2021 01-01-2021 ​01-01-2021​ 01-01-2021 ​01-01-2021​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
25-11-2020​ ​01-12-2020 ​01-12-2020​​ ​01-12-2020​​ ​​01-12-2020​ ​01-12-2020​​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​25-10-2020 ​01-11-2020 01-11-2020 01-11-2020​ ​01-11-2020 ​​01-11-2020 Bijwerking van nominatieve lijsten
29-09-2020​ 01-10-2020​ 01-10-2020​​ 01-10-2020​​ 01-10-2020​ 01-10-2020​​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
24-08-2020​ ​01-09-2020 ​01-09-2020 ​01-09-2020 ​01-09-2020 ​​01-09-2020 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
28-07-2020​ 01-08-2020​ 01-08-2020​ 01-08-2020​ 01-08-2020​ 01-08-2020​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
29-06-2020​ ​01-07-2020 01-07-2020​ 01-07-2020 01-07-2020​ 01-07-2020​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​25-06-2020 01-07-2020​ 01-07-2020 01-07-2020​​ 01-07-2020​ ​01-07-2020​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​27-05-2020 01-06-2020​ 01-06-2020​​ 01-06-2020​​ 01-06-2020​0 ​01-06-2020​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
30-04-2020​ 01-05-2020​ ​01-05-2020 01-05-2020​ 01-05-2020​ 01-05-2020​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​​31-03-2020 01-04-2020 01-04-2020​ 01-04-2020 01-04-2020​ 01-04-2020​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​26-02-2020 ​01-03-2020 01-03-2020 01-03-2020 01-03-2020 ​​01-03-2020 ​​​Bijwerking van nominatieve lijsten
​30-01-2020 ​01-02-2020 ​​01-02-2020 01-02-2020 01-02-2020 ​01-02-2020​ ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
​09-01-2020 01-02-2020 ​​01-02-2020 01-02-2020​ 01-02-2020 ​01-02-2020​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​20-12-2019 01-01-2020 ​​01-01-2020 ​​01-01-2020 01-01-2020​ ​01-01-2020​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
26-11-2019​ 01-12-2019 ​​01-12-2019 01-12-2019​ ​01-12-2019 ​01-12-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​04-11-2019 ​01-11-2019 01-11-2019 01-11-2019 01-11-2019 01-11-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​30-09-2019 01-10-2019​ 01-10-2019 01-10-2019 01-10-2019 01-10-2019​ ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
03-09-2019​ 01-10-2019​ 01-10-2019 01-10-2019​ 01-10-2019​ 01-10-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​13-08-2019 01-08-2019
Corr
01-08-2019
Corr​
/​ /​​ 01-08-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten – Correctie van nominatieve lijsten 311 en 312

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 november 2021