Terugbetaling implantaten - Documenten voor IT-toepassing

Uitleg over het nieuwe terugbetalingssysteem en linken naar de nieuwe lijsten en formulieren

Lijst en nominatieve lijsten voor IT-toepassingen: Uitleg

Opmerking: Onderstaande bestanden zijn de meest recente versies. Voor historiek zie onder 4.1 en 4.2

​Omschrijving ​Naam

​Datum
publicatie
wijziging

​XLSX ​XSD ​XML
​Inhoudstafel lijst (3.1.3, …) ​ListDivision 07-12-2022 URL URL
​Categorie (I.A,…) ​ReimbursementCategory 23-01-2020 ​​URL URL
Subcategorie (a,b,...)​ ​ReimbursementSubCategory 23-01-2020 ​​URL URL
Lijst ​List 23-01-2020 ​​URL(1)
Nominatieve lijst (xxx) : groepen (vb heupen, …) ​NominativeListGroup 07-12-2022 ​​URL URL
Nominatieve lijst (xxxyy)​ ​NominativeList 07-12-2022 ​​URL URL
Nominatieve lijst details (productniveau) - Corr.​ ​NominativeListDetail 23-01-2020 ​​URL(2) URL
ModificationType​ ​ModificationType 23-01-2020 ​​URL URL
Concordantietabel - De Lijst - Corr. 2​
​Excel
bestand
​Concordantietabel - De nominatieve lijsten - inclusief
aanpassingen lijsten van producten tussen 13/01/2014 en
30/06/2014 en wijzigingen prijzen
​01/08/2014
​​Concordantietabel - De Lijst - Neurostimulatoren in het geval van een obsessieve compulsieve stoornis, Neurostimulatoren in geval van bewegingsstoornissen & Materiaal voor ventrikelondersteuning  Excel
bestand
​Concordantietabel-Verstrekkingen van de Lijst van de heupprothesen vóór en na de herziening van 01/06/2018 01/06/2018​ Excel
bestand​ ​

(1) List.xsd :

  • toevoegen tag Published
  • ModificationType : meerdere mogelijk (voorheen 0 of 1 mogelijk)
  • Toevoeging lijst van gekoppelde NominativeLists  (nominatieve lijsten)
  • Toevoeging lijst van gekoppelde ReimbursementConditions (vergoedingsvoorwaarden)
  • Toevoeging lijst van gekoppelde Forms (formulieren)
  • Toevoeging lijst van gekoppelde InterpretationRules (interpretatieregels)

(2) NominativeListDetail.xsd :

  • opnieuw toevoegen van de optionele tag Multiplier
  • toevoegen tag Published
 

Laatst aangepast op 07 december 2022