50 jaar RIZIV: programma en documenten van de academische zitting op 31 januari 2014

In 2014 bestaan we 50 jaar. We vieren deze bijzondere verjaardag met verschillende evenementen, waaronder een academische zitting (31 januari 2014).
Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
31/01/2014
Publicatietype
Conferentie


Programma en documenten

14u Onthaal van Zijne Majesteit de Koning
14u30-14u45 Openingstoespraak
Mevrouw Laurette Onkelinx,
Vice-eersteminister, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14u45-15u 50 jaar verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: een terugblik
15u-15u20 “Bakens voor de toekomst”
Strategische oriëntaties van het RIZIV en zijn partners (Toespraak)
De heer Jo De Cock, 
Administrateur-generaal van het RIZIV
15u20-15u30 Muzikaal intermezzo – Duo Volta Subito
15u30-15u50 België in een internationale visie – Een visie van de OESO
De heer Yves Leterme,
Adjunct-secretaris-generaal van de OESO, Oud-eersteminister
16u20-16u40 De visie van de Belgische bevolking – Bevolkingsenquête (Abstract - Volledig verslag)
Prof. Mark Elchardus,
VUBrussel
16u40-17u De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen – Impact op de gezondheid, de economie en de sociale ongelijkheid 
(Abstract - Volledig verslag)
De heer Henri Bogaert,
Commissaris van het Plan
17u-17u10 Slottoespraak
Mevrouw Avontroodt,
Voorzitster van het Algemeen beheerscomité van het RIZIV
17u30 Opening van de tentoonstelling “Health: something of value”
(Lokettenzaal van de Nationale Bank van België)
17u45 Receptie

Presentatie: Mevrouw Betty Mellaerts, journaliste

Contacten