Deeltijdse werkhervattingen met toestemming van de adviserend artsen bij arbeidsongeschikte gerechtigden – periode 2010 -2012- loontrekkenden

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV - Dienst Uitkeringen
Publicatiedatum
9/10/2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail
Het geven van een toestemming om arbeidsongeschikte gerechtigde loontrekkenden via een deeltijdse activiteit opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt zit duidelijk in de lift. In 2012 oefenden in totaal 44.355 gerechtigden een deeltijdse activiteit uit. Van de 18.386 gerechtigden die in 2012 hun deeltijdse activiteit hebben stopgezet, heeft 39,52% terug voltijds het werk hervat. In het geval de toelating tot het uitoefenen van een deeltijdse activiteit wordt gegeven binnen de 6 maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid, loopt dit percentage op tot meer dan 45%.

Contacten