Rapport: impact van COVID-19 op de terugbetaling van gezondheidszorg

De corona-epidemie heeft sinds half maart 2020 belangrijke gevolgen gehad op de terugbetalingen in alle sectoren van de gezondheidszorg. We monitoren deze impact en brengen ze in kaart via regelmatige rapporten.
Uitgever
Jo De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Rapport
Thema's
Remboursement des soins


Regelmatige monitoring

We willen de impact op de RIZIV-uitgaven kennen en houden nauwgezet de vinger aan de pols. Het resultaat van die monitoring kan u lezen in onderstaande rapport, dat regelmatig een update krijgt:

De beschikbare gegevens:

Wat analyseren we in onze rapporten?

Om de impact van de COVID-19-crisis zo snel mogelijk te kunnen analyseren werden 3 nieuwe gegevensstromen opgestart:

  • Tijdelijke verstrekkingen COVID-19

Om COVID-19 te bestrijden kwamen er verschillende uitzonderlijke maatregelen. Daarom moesten nieuwe (tijdelijke) verstrekkingen gecreëerd worden, die van toepassing zijn tijdens de coronaperiode.

Nieuwe tijdelijke verstrekkingen

  • zonder budgettaire impact. Deze verstrekkingen hebben voornamelijk te maken met zorg op afstand (telefonische consultatie of videoconsultatie ter vervanging van fysieke consultatie).

  • Met een budgettaire impact: de meerkost hiervan wordt buiten de doelstelling opgenomen in de begroting 2020 van de gezondheidszorg.
    Deze verstrekkingen hebben onder andere betrekking op toezicht van COVID-19-patiënten (intensieve zorg (IZ), COVID-19-afdelingen en spoed van de ziekenhuizen), het aanpassen van basisverstrekkingen en forfaits van verpleegkunde aan de realiteit van de Covid-19-crisis, triage- en afnamecentra en de terugbetaling van de testen.

  • Ambulante verstrekkingen (buiten de ziekenhuizen)

Een tweede gegevensstroom omvat 33 nomenclatuurcodes. Deze zorgde voor een eerste monitoring van de uitgaven voor de ambulante verstrekkingen. In het begin van de opvolging werd deze stroom nog beperkt tot vijf van de zeven V.I.’s wegens opstartproblemen van deze flux.

  • Verstrekkingen in de ziekenhuizen

Een derde gegevensstroom omvat alle codes (nomenclatuur en pseudonomenclatuur) die de ziekenhuizen gefactureerd hebben, zowel voor ambulante als gehospitaliseerde patiënten. Zo kon een eerste monitoring van de uitgaven per sector mogelijk gemaakt worden voor de verstrekkingen in de ziekenhuizen.

De eerste conclusies werden getrokken op basis van beperkte data. De gegevens voor elk van de 3 gegevensstromen zijn voorlopig gebaseerd op de gegevens die de verzekeringsinstellingen (V.I.) ontvangen hebben tot en met de einddatum per rapport.

Vragen?