Sociale controle in de ziekte- en invaliditeitsverzekering in het licht van het nieuwe sociaal strafwetboek

Het nieuwe Sociaal Strafwetboek (SSW) is van toepassing sinds 1 juli 2011. Het SSW moest niet alleen de wettelijke bepalingen in het sociaal strafrecht bundelen en harmoniseren, maar ook een echt instrument zijn om sociale fraude te bestrijden. Belangrijke aspecten zijn de verhoogde mogelijkheid om administratief te sanctioneren in plaats van strafrechtelijk en ook de aandacht voor de rechten op verdediging. Wij bestudeerden welke effecten het SSW heeft op het werkdomein van onze Dienst sociale controle.
Uitgever
RIZIV
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
28/09/2012
Publicatietype
Tijdschrift
Thema's
Fraude sociale

​We gingen als volgt te werk:

  • We lichtten het terrein van de sociale controle toe.
  • We vergeleken het SSW met de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (GVU-wet).
  • We belichtten een paar recente vraagstukken en oplossingen met betrekking tot deze materie.

We stelden vast dat het SSW een verdienstelijke poging van de overheid is om in tientallen wetten orde te scheppen. Als beleidsmaker in de strijd tegen de sociale fraude spreekt de overheid hier ook uit één mond.

Meer informatie

Contacten