Het panoramisch cliché bij licentiaten in de tandheelkunde

In 2010 bestudeerden we de indicaties op basis waarvan licentiaten in de tandheelkunde (tandartsen) ‘panoramische clichés’ maken van het kaakbeen. De vastgestelde praktijk hebben we getoetst aan internationaal aanvaarde richtlijnen.
Uitgever
RIZIV
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
31/05/2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Contrôle des …

​Onze studie bracht aan het licht dat ondoelmatig gebruik van dergelijke clichés  verre van uitzonderlijk is. De tandartsen namen 56,20% van die foto’s voor indicaties die niet overeenstemmen met de internationale richtlijnen, zoals:

  • cariës
  • opsporen van verborgen aandoeningen en mondstatus
  • het eerste contact van de tandarts met zijn patiënt

Meer informatie

Contacten