De gecoördineerde wet van 14 juli 1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 : bijgewerkt op 12.08.2019 tot het staatsblad van 5.6.2019

Laatst aangepast op 12 augustus 2019