De gecoördineerde wet van 14 juli 1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 : bijgewerkt op 14.04.2020 tot het staatsblad van 09.03.2020

Laatst aangepast op 14 april 2020