De gecoördineerde wet van 14 juli 1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 : bijgewerkt op 10.01.2019 tot het staatsblad van 16.11.2018

Laatst aangepast op 10 januari 2019