Een vraag voor het RIZIV?

Onze diensten zijn rechtstreeks bereikbaar per telefoon of e-mail. Onderaan elke webpagina vindt u specifieke contactgegevens over elk onderwerp.

Hebt u geen rechtstreekse contactpersoon gevonden?
U kan ons contacteren via ons Service Center Gezondheid: het centrale en gemeenschappelijke contactpunt voor het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG.

Ons hoofdadres?
Galileelaan 5/01, 1210 Brussel.

 

Een rechtstreeks en specifiek contactpunt voor de meeste onderwerpen

Onderaan op onze webpagina's vindt u het e-mailadres en/of het telefoonnummer van de medewerkers die gespecialiseerd zijn in het thema van die pagina.

Voor informatie over uw persoonlijk dossier (over gezondheidszorg, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, moederschap of geboorteverlof) moet u uw ziekenfonds contacteren.

 

Ons centraal contactpunt: het Service Center Gezondheid

Vindt u geen rechtstreekse contactpersoon of hebt u een algemenere vraag? Contacteer ons via het Service Center Gezondheid:

 • per telefoon op +32(0)2 524 97 97 van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur

Het Service Center Gezondheid is opgericht in het kader van de samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG.

 

Ons centraal adres in Brussel

Galileelaan 5/01, 1210 Brussel.

Info voor bezoekers

 

Vragen in verband met COVID-19

Specifieke vragen over COVID-19-maatregelen in verband met de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, specifiek:

Dienst geneeskundige verzorging:

Dienst van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid:

Algemene vragen over COVID-19:


Bent u journalist?

Raadpleeg onze persrubriek

 

Volg ons ook op ...

 
  
 
 

Contacten voor de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

 

Onze sluitingsdagen

 • Maandag 18 april 2022
 • Donderdag 26 mei 2022
 • Vrijdag 27 mei 2022
 • Maandag 6 juni 2022
 • Donderdag 21 juli 2022
 • Vrijdag 22 juli 2022
 • Maandag 15 augustus 2022 
 • Maandag 31 oktober 2022
 • Dinsdag 1 november 2022
 • Woensdag 2 november 2022 
 • Vrijdag 11 november 2022
 • Dinsdag 15 november 2022
 • Van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022
 

Een klacht over de kwaliteit van onze diensten?

Heeft u een klacht over de werking of de kwaliteit van onze diensten?
Neem contact met ons op!

Bedankt om zo bij te dragen tot de permanente verbetering van onze diensten.

Hoe kunt u uw klacht bij ons indienen?

 
 

Laatst aangepast op 01 april 2022