Continuïteit van oncologische zorg : Uitstel niet-dringende zorg: we versoepelen bepaalde overeenkomsten afgesloten met ziekenhuizen of ziekenhuisnetwerken

Omwille van Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende consultaties en behandelingen uit, kan de opvolging van sommige overeenkomsten niet binnen de afgesproken termijnen of regels plaats vinden en kunnen de procedures voor de indiening van aanvragen niet volledig worden gerespecteerd.

Om te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken ziekenkuizen worden uitzonderlijk bepaalde maatregelen genomen.

We nemen maatregelen bij deze 4 conventies rond oncologische zorg:

  • De maximumleeftijd voor oncofreezing (behoud van de vruchtbaarheid)
  • De periode voor borstreconstructie met eigen weefsel
  • De indieningstermijn van het activiteitenrapport voor Next Generation sequencing (NGS)- netwerken
  • De termijnen voor het begeleidingscomité en activiteitenrapport voor Gen expressie Profileringstesten (GEP) bij vroegstadiumborstkanker
  • Het indienen van een aanvraagdossier voor de ten laste neming van de kosten voor hadrontherapie enkel per e-mail.

Meer informatie over onze maatregelen rond de conventies ivm oncologische zorg

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 01 april 2022