print

Continuïteit van oncologische zorg : Uitstel niet-dringende zorg: we versoepelen bepaalde overeenkomsten afgesloten met ziekenhuizen of ziekenhuisnetwerken

Omwille van Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende consultaties en behandelingen uit, kan de opvolging van sommige overeenkomsten niet binnen de afgesproken termijnen of regels plaats vinden en kunnen de procedures voor de indiening van aanvragen niet volledig worden gerespecteerd.

Om te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken ziekenkuizen worden uitzonderlijk bepaalde maatregelen genomen.

De maatregelen voor oncofreezing en borstreconstructie eindigen op 31/01/2023.

Op deze pagina:

 

We nemen maatregelen bij deze 2 conventies rond oncologische zorg:

  • De maximumleeftijd voor oncofreezing (behoud van de vruchtbaarheid)
  • De periode voor borstreconstructie met eigen weefsel

Meer informatie over onze maatregelen rond de conventies ivm oncologische zorg

Vragen?