We financieren huisartsenwachtposten ook ’s nachts tijdens de week

De strijd tegen COVID-19 brengt zware wachtdiensten voor huisartsen met zich mee, ook tijdens de week. Om de individuele last van die wachten te verlichten hebben we beslist om de wachtposten ook tijdens de week te financieren van 18 u tot 8 u.

 

Schrijf uw wachtpost in

De wachtposten kunnen zich alvast aanmelden bij wachtpost@riziv-inami.fgov.be, met een 1e, beperkte reeks gegevens. Een aantal administratieve formaliteiten zullen we in een latere fase regelen (aanpassing van de financieringsovereenkomsten 2020, financiële documenten, enz.).

We hebben alle wachtposten op 6 april 2020 van die mogelijkheid op de hoogte gebracht en hen de voorwaarden meegedeeld waaraan ze moeten voldoen.

Een 1e financiering voor een periode van 3 maanden

We betalen zo snel mogelijk een bedrag van 50.000 EUR op het gekende bankrekeningnummer van de wachtpost.

Evaluatie

De komende weken volgen we de situatie, in samenspraak met de huisartsenwachtposten, met oog op het nemen van eventuele bijkomende maatregelen. De evaluatie van de initiatieven zal een belangrijk element zijn in de ontwikkeling van het verdere beleid rond de organisatie van de huisartsenwachtdiensten tijdens de week.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 10 april 2020