print

Verlenging van het experiment betreffende de wachtposten voor huisartsen tijdens de week

De strijd tegen COVID-19 brengt zware wachtdiensten voor huisartsen met zich mee, ook tijdens de week. Om de individuele last van die wachten te verlichten hebben we beslist om de wachtposten, in de vorm van proefprojecten, ook tijdens de week te financieren van 18 u tot 8 u.

Sedert april 2020, hebben 15 wachtposten zich ingeschreven als proefproject. Na 3 maanden, lijkt het ons nuttig om het experiment te kunnen verderzetten.

Op deze pagina:

 

Een 1e financiering voor een periode van 3 maanden voor 15 proefprojecten

In het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2020 werd 1.500.000 euros ter beschikking gesteld om proefprojecten weekwachten te organiseren bij de huisartsenwachtposten. De COVID19-crisis woedde vrijwel gelijktijdig zodat het belang van extra wachten nog meer in de kijker kwam.

Er lopen sinds april 2020 15 proefprojecten (10 in Vlaanderen en 5 in Wallonië), die voor een werking van 3 maanden elk 50.000€ financiering ontvingen.

Verlenging van onze financiering tot eind september

Voor de meeste projecten lopen de 3 maanden ten einde. Continuïteit van de zorg in de weekwachten is wenselijk. De financiering van de weekwacht loopt voor de huisartsenwachtposten die hun project verderzetten tot 30 september 2020 waardoor zij na een proefproject van 3 maanden nog 3 maanden kunnen verder werken.

Evaluatie

De komende weken volgen we de situatie, in samenspraak met de huisartsenwachtposten, met oog op het nemen van eventuele bijkomende maatregelen.

De deelnemende huisartsenwachtposten worden gevraagd de evaluatie tegen 31 juli 2020 op te leveren.
De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen zal over de modaliteiten en de financiering beslissen op haar vergadering van 14 september 2020, op basis van de informatie die door de deelnemers ter beschikking wordt gesteld en een evaluatieconcept dat zij heeft goedgekeurd.

De evaluatie van de initiatieven zal een belangrijk element zijn in de ontwikkeling van het verdere beleid rond de organisatie van de huisartsenwachtdiensten tijdens de week.

Vragen?