print

Nomenclatuur - Teksten

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).
Bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2024

Op deze pagina:

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

 

Algemene bepalingen - Artikel 1

Actuele versie sinds:01.03.2020
Versie vanaf: 
Interpretatieregels: regel 1 tot 2
Historiek 

Hoofdstuk II - Raadplegingen, bezoeken en adviezen, Psychotherapieën en andere verstrekkingen

 

Raadplegingen, bezoeken, ... - Artikel 2

Actuele versie sinds: 01.06.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 18
Historiek 

Hoofdstuk III - Gewone geneeskundige hulp

 

Afdeling 1 - Technische geneeskundige verstrekkingen - Artikel 3

Actuele versie sinds: 01.05.2024
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 20
Historiek


Afdeling 2 - Tandverzorging, diploma's - Artikel 4

Actuele versie sinds: 01.10.2022
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: /
Historiek
 

Afdeling 2 - Tandverzorging, verstrekkingen - Artikel 5

Actuele versie sinds: 01.04.2024
Versie vanaf
Interpretatieregels: regel 1 tot 18
Historiek
 

Afdeling 2 - Tandverzorging, toepassingsregels - Artikel 6

Actuele versie sinds: 01.04.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 18
 

Afdeling 3 - Kinesitherapie - Artikel 7

Actuele versie sinds: 01.12.2023
Versie vanaf
Interpretatieregels: regel 1 tot 9
Historiek
 

Afdeling 4 - Verpleegkundigen - Artikel 8

 
Actuele versie sinds: 01.01.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1
Historiek
 

Hoofdstuk IV - Verlossingen

 

Verlossingen - Artikel 9

 
Actuele versie sinds: 01.12.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 7
Historiek
 

Hoofdstuk V - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen + Stagedoende artsen - Artikel 10

Actuele versie sinds: 01.11.2014
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 13
Historiek

Afdeling 2 - Algemene speciale verstrekkingen - Artikel 11

Actuele versie sinds: 01.06.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 29
Historiek
 

Afdeling 3 - Anesthesiologie - Artikel 12

Actuele versie sinds: 01.12.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 26
Historiek
 

Afdeling 4 -  Reanimatie - Artikel 13

 
Actuele versie sinds: 01.04.2016
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 3
Historiek
 

Afdeling 5 - Heelkunde

Algemene heelkunde - Artikel 14 (a)

 
Actuele versie sinds: 01.07.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 7
Historiek
 

Neurochirurgie - Artikel 14 (b)

 
Actuele versie sinds: 01.07.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 2
Historiek
 

Plastische heelkunde - Artikel 14 (c)

 
Actuele versie sinds: 01.04.2019
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 4
Historiek
 

Heelkunde op het abdomen - Artikel 14 (d)

 
Actuele versie sinds: 01.11.2019
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 22
Historiek
 

Heelkunde op de thorax - Artikel 14 (e)

 
Actuele versie sinds: 01.12.2018
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 5
Historiek
 

Bloedvatenheelkunde - Artikel 14 (f)

 
Actuele versie sinds: 01.03.2010
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 6
Historiek
 

Gynecologie-verloskunde - Artikel 14 (g)

 
Actuele versie sinds: 01.01.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 12
Historiek 
 

Oftalmologie - Artikel 14 (h)

 
Actuele versie sinds: 01.06.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 12
Historiek
 

Otorhinolaryngologie - Artikel 14 (i)

 
Actuele versie sinds: 01.07.2021
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 19
Historiek
 

Urologie - Artikel 14 (j)

 
Actuele versie sinds: 01.09.2017
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 17
Historiek
 

Orthopedie - Artikel 14 (k)

 
Actuele versie sinds: 01.05.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 22
Historiek
 

Stomatologie - Artikel 14 (l)

 
Actuele versie sinds: 01.06.2021
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 22
Historiek
 

Heelkunde (D) : transplantaties - Artikel 14 (m)

 
Actuele versie sinds: 01.10.2021
Versie vanaf:
Interpretatieregels:
Historiek
 
 

Orthopedische heelkunde (DP) en neurochirurgie (DA) - Artikel 14 (n)

Actuele versie sinds: 01.09.2022
Versie vanaf:
Interpretatieregels:
Historiek

 

Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen - Artikel 15

 
Actuele versie sinds: 01.11.2021
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 15
Historiek
 

Operatieve hulp : Toepassingsregels - Artikel 16

 
Actuele versie sinds: 01.05.2024
Versie vanaf: /
Interpretatieregels:
Historiek
 

Afdeling 6 - Medische beeldvorming - specialist voor röntgendiagnose :

Radiologie - Artikel 17

 
Actuele versie sinds: 01.08.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 2
Historiek
 

Echografieën - Artikel 17bis

 
Actuele versie sinds: 01.08.2021
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1
Historiek
 

Afdeling 6 - Medische beeldvorming - specialist, met uitzondering van de specialist in
röntgendiagnose:

Radiologie - Artikel 17ter

 
Actuele versie sinds: 01.04.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels:
Historiek
 

Echografieën - Artikel 17quater

 
Actuele versie sinds: 01.08.2021
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 4
Historiek
 

Afdeling 7 - Radiotherapie en radiumtherapie - Nucleaire geneeskunde:

Verstrekkingen - Artikel 18

    
Actuele versie sinds: 01.09.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 7
Historiek
 

Toepassingsregels - Artikel 19

 
Actuele versie sinds: 01.11.2022
Versie vanaf:
Interpretatieregels:
Historiek
 

Afdeling 8 - Inwendige geneeskunde - Artikel 20

 
Actuele versie sinds: 01.05.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 12
Historiek
 

Afdeling 9 - Dermato-venereologie - Artikel 21

 
Actuele versie sinds: 01.07.2023
Versie vanaf
Interpretatieregels: regel 1 tot 3
Historiek
 

Afdeling 10 - Fysiotherapie:

Verstrekkingen - Artikel 22

 
Actuele versie sinds: 01.04.2022
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 17
Historiek
 

Toepassingsregels - Artikel 23

 
Actuele versie sinds: 01.02.2020
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 6 tot 16
Historiek
 

Afdeling 11

Klinische biologie - Artikel 24

 
Actuele versie sinds: 01.05.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 7
Historiek
 

Klinische biologie - Artikel 24bis

 
Actuele versie sinds: 01.03.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels:
Historiek
 

Afdeling 12 - Toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden - Artikel 25

 
Actuele versie sinds: 01.07.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 24
Historiek
 

Afdeling 13 - Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen - Artikel 26

 
Actuele versie sinds: 01.11.2019
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 5
Historiek
 

Hoofdstuk VI - Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, banden, orthopedische toestellen en andere prothesen


Bandagisten (breukbanden, buikgordels, lumbostaten, toerusting na mammectomie, zolen, ambulant urinaal, toestellen voor kunstaars, tracheacanule, produkten voor mucoviscidosis) - Artikel 27

 
Actuele versie sinds: 01.06.2024
Versie vanaf
Interpretatieregels: regel 1 tot 10
Historiek
 

Verstrekkers van implantaten - Artikel 28 § 1-7

 
Actuele versie sinds:
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 22
Historiek
 

Bandagisten (mobiliteitshulpmiddelen) - Artikel 28 § 8

  
Actuele versie sinds:
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 7
Historiek
 

Orthopedisten (orthopedische toestellen, prothesen en orthopedische schoenen) - Artikel 29

  
Actuele versie sinds: 01.05.2024
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 41
Historiek
 

Opticiens - Artikel 30

 
Actuele versie sinds: 01.05.2024
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1
Historiek
  

Audiciens - Artikel 31

 
Actuele versie sinds: 01.06.2024
Versie vanaf
Interpretatieregels: regel 1 tot 2
Historiek
 

Hoofdstuk VII - Pathologische anatomie en genetische onderzoeken

 

Pathologische anatomie - Artikel 32

 
Actuele versie sinds: 01.07.2021
Versie vanaf: /
Interpretatieregels:
Historiek
 

Genetische onderzoeken - Artikel 33

 
Actuele versie sinds: 01.03.2020
Versie vanaf: /
Interpretatieregels:
Historiek
 

Genetische onderzoeken - Artikel 33bis

 
Actuele versie sinds: 01.03.2023
Versie vanaf
Interpretatieregels:
Historiek
 
Genetische onderzoeken - Artikel 33ter
 
Actuele versie sinds:01.10.2020
Versie vanaf:
Interpretatieregels:
Historiek
 

Hoofdstuk VIII - Interventionele verstrekkingen

Interventionele verstrekkingen - Artikel 34

Actuele versie sinds: 01.08.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 3
Historiek
 

Hoofdstuk IX - lmplantaten

Artikel 35

Actuele versie sinds: /
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 27
Historiek
 

Artikel 35bis

Actuele versie sinds: /
Versie vanaf: /
Interpretatieregels: regel 1 tot 29
Historiek
 

Hoofdstuk X - Logopedie

Artikel 36

Actuele versie sinds: 01.12.2023
Versie vanaf:
Interpretatieregels: regel 1 tot 7
Historiek

 

Hoofdstuk XI - Zorg op afstand

Artikel 37

Actuele versie sinds: 01.08.2022
Versie vanaf:
Interpretatieregels:
Historiek