print

Geplande geneeskundige zorg in het buitenland - Toestemmingen verleend door de Belgische ziekenfondsen

De richtlijnen zijn herzien voor toepassing van het bestaande nationale wettelijke kader inzake voorafgaande toestemming voor geplande geneeskundige zorg in het buitenland. De omzetting in 2013 van Richtlijn 2011/24/EU, over de toepassing van de patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Belgische wetgeving, was daar de aanleiding voor.

We hebben aan het ‘Observatoire social européen’ (OSE) gevraagd om de verschillende procedures in kaart te brengen (onderzoeksrapport) op basis waarvan patiënten toegang kunnen krijgen tot zorg in het buitenland, na voorafgaande toestemming van hun Belgische verzekeringsinstelling.

Uitgever
OSE
Auteur
Rita Baeten en Dalila Ghailani
Publicatiedatum
31-10-2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Terugbetaling; Internationaal (Terugbetaling)


Doel van het onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport wil een overzicht geven van de wijze waarop de verschillende ziekenfondsen de aanvragen voor voorafgaande toestemming van een patiënt behandelen. Zo wordt het voor iedereen duidelijk, in het bijzonder voor de patiënt, wat er met een aanvraag gebeurt, waarom het soms een tijd duurt vooraleer een patiënt antwoord krijgt, enz.

Het onderzoeksrapport bevat ook een aantal beleidsaanbevelingen.

Contacten

Rita Baeten (OSE)

E-mail: baeten@ose.be