print

Goed gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD: aanbevelingen voor de patiënten

Wat is het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD? De deskundigen van onze consensusvergaderingen hebben die vraag beantwoord. In samenwerking met Test-Aankoop delen we deze keer hun wetenschappelijke aanbevelingen rechtstreeks mee aan de patiënten en algemeen publiek onder de vorm van een folder en een brochure.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, in samenwerking met de Verbruikersunie Test-Aankoop
Publicatiedatum
29-11-2018
Publicatietype
Infobrochure
Thema's
Geneesmiddelen


Wat je moet weten over COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waardoor men het alsmaar moeilijker heeft om vrij te ademen. Oorzaak hiervan is de aantasting van de luchtwegen door een chronische ontsteking. De door COPD veroorzaakte longschade kan niet worden hersteld en verergert meestal geleidelijk over tijd.

Genezen kan niet, de klachten verlichten en de progressie vertragen wel.

Geneesmiddelen zijn nodig, maar hun goede werking hangt ook af van andere meer algemene maatregelen die ook bijdragen tot het onder controle houden van de ziekte. Die pijlers bestaan uit het stoppen met roken, een gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging.

Met geneesmiddelen kan men de klachten verminderen en de evolutie van de ziekte afremmen. Het maakt een groot verschil of je de medicatie correct gebruikt of niet.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de folder “COPD… en wat nu?” en de brochure “COPD: Wat moet je weten?” voor de patiënten over gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD bij de volwassene.

Van onze deskundigen naar de patiënten

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert tweemaal per jaar een ‘consensusvergadering’. De deskundigen van dat Comité evalueren de medische praktijk in een welbepaalde sector en formuleren aanbevelingen voor de zorgverleners.

Na afloop van de consensusvergadering van mei 2017 publiceerde de jury haar rapport over ‘het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene’.

We hebben samengewerkt met Test-Aankoop om de aanbevelingen in dat rapport te vertalen naar een toegankelijke brochure.

Contacten

Consensusvergaderingen

Tel: +32(0)2 739 77 34

E-mail: consensus@riziv-inami.fgov.be