print

Mondzorg voor Personen met bijzondere noden

De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen besteedt sinds 2009 bijzondere aandacht aan de mondgezondheid bij personen met bijzondere noden. Het VVT (Verbond der Vlaamse tandartsen) in samenwerking met de UGent en de K.U.Leuven hebben 2 studies uitgevoerd; ze brengen de noden in kaart en formuleren oplossingen. Wij hebben beide studies gefinancierd.

Wie zijn de personen met bijzonder noden?

Dit zijn personen met fysieke, zintuiglijke en/of mentale beperkingen en de kwetsbare ouderen. Beide groepen samen tellen naar schatting een half miljoen personen. Ze hebben een specifieke verzorgingsnood, die de bestaande structuren moeilijk kunnen invullen.

Pilootproject “Mondzorg voor personen met bijzonder noden”

Het pilootproject liep van 1 januari 2009 tot 31 december 2010.

Het eindverslag van het pilootproject:

  • brengt de tandheelkundige verzorgingsgraad en verzorgingsnood van de personen met bijzondere noden in kaart en vermeldt de drempels in de huidige organisatie van mondzorg
  • vergelijkt de Belgische organisatie met deze in andere Europese landen
  • en formuleert aanbevelingen voor het organiseren van adequate en toegankelijke mondzorg in België.

Haalbaarheidsstudie “Mondzorg voor personen met bijzonder noden”

De haalbaarheidsstudie “Mondzorg” bevat:

  • een globaal plan van aanpak met een overzicht van de te ondernemen acties om de noden op een gestructureerde manier in te vullen
  • vaststellingen en resultaten van een tijdelijk deelproject, dat tot doel had om het globaal plan concreet uit te testen.

Contacten

Pieter Van Meenen

Tel: +32(0)2 739 77 21

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be