print

Prijzen en bestelling van publicaties van het RIZIV

U vindt op deze pagina de prijzen van de papieren publicaties en hoe ze te bestellen.


Beschikbare publicaties

Boeken

De evolutie van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (1945-1970).
Boek door J. Engels (449 blz.) : 12,50 EUR

Hoe publicaties bestellen ?

Voor inlichtingen en het afhalen van de publicaties zich wenden tot:
Documentatiedienst
Tel. 02/739 70 91, e-mail : bib@riziv-inami.fgov.be

De betalende publicaties kunnen verkregen worden tegen storting op postrekeningnr.
IBAN: BE 84 6790 2621 5359 – BIC: PCHQ BEBB van het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel, met vermelding van de gewenste publicatie.