print

Volledig externe publicaties over arbeidsongeschiktheid / socioprofessionele re-integratie

We bundelen een aantal volledig externe publicaties waarop we graag de aandacht richten (Masterproeven, interessante artikels) in het kader van arbeidsongeschiktheid  en socioprofessionele re-integratie. Die publicaties zijn enkel beschikbaar in de taal van de auteur.

Auteur
Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
Publicatietype
Studie; Rapport
Thema's
Arbeidsongeschiktheid; Professionele re-integratie

 

Stratégie d'investissement social  au service des Indemnités de l'INAMI.
Mise en œuvre de ce paradigme : la réinsertion professionnelle ?

De socioprofessionele re-integratie van werknemers in arbeidsongeschiktheid  of invaliditeit vanuit het standpunt van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV : een investering die sociaal loont ? Een analyse over een veranderende politiek en de organisationele impact op de administratie die deze politiek in praktijk omzet. Deze verandering tegen het licht van een paradigmawijziging van een sociale staat en bepaalde sociale uitgaven die worden beschouwd als een sociale investering.

Enkel beschikbaar in het Frans.

Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbele handicap overwonnen wordt - maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten

Deze studie, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk,  evalueert de samenwerkingsakkoorden in het kader van de socioprofessionele re-integratie langs Vlaamse zijde. Samen met de ziekenfondsen, de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) en de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding (GTB) werken we sinds 2009 samen om personen in arbeidsongeschiktheid terug te leiden naar de arbeidsmarkt.

De studie beslaat de periode 2013 -2014 en is enkel beschikbaar in het Nederlands op de website van het Hoger instituut voor de arbeid van de KULeuven.

Handvaten voor de begeleiding op maat bij re-integratie naar werk na kanker

Van de nieuwe kankerdiagnoses is 40% gesteld in de beroepsactieve leeftijd. Na een periode van arbeidsongeschiktheid wensen (ex-)patiënten vaak terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Specifieke kennis over resterende probleemgebieden op lichamelijk, geestelijk, psychosociaal en arbeidsvlak helpt om de individuele werknemer te begeleiden bij de terugkeer naar of de heroriëntering van werk.

De studie ‘Handvaten voor de begeleiding op maat bij re-integratie naar werk na kanker’ formuleert aanbevelingen voor werkgevers, personeelsdiensten, trajectbegeleiders en anderen  bij het opmaken van interventies op maat.

Deze uitgave van het Iridium Kankernetwerk is enkel beschikbaar in het Nederlands.

Return to work in breast cancer patients development of an occupational therapy intervention to bridge the gap between health care and work.

Deze studie stelt een aanpak voor om borstkankerpatiëntes te ondersteunen om hun werk te behouden vanaf de diagnose en/of bij hun latere terugkeer naar het werk. De aanpak bestaat uit een ergotherapeutische interventie van 5 fasen met als belangrijke succesfactor de samenwerking tussen de patiënte, haar zorgverlener, haar werkgever en de sociale zekerheid. De studie is een masterproef en is enkel beschikbaar in het Engels op de website van ACT Desiron.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be