Deeltijdse werkhervatting door arbeidsongeschikte gerechtigden

We hebben een studie gemaakt over de deeltijdse werkhervatting door personen die gerechtigd zijn op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (‘arbeidsongeschikte gerechtigden’). We bestudeerden zowel de werkhervatting door arbeidsongeschikte werknemers als die door arbeidsongeschikte zelfstandigen.
Uitgever
RIZIV
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
4/06/2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail; Réinsertion au travail

De werkhervatting vertoont gelijkenissen voor beide categorieën, maar er zijn ook verschillen, onder andere wat de toestemming betreft om het werk te hervatten:

  • De arbeidsongeschikte werknemers hebben toestemming nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds.
  • De arbeidsongeschikte zelfstandigen hebben toestemming nodig van de adviserend arts van hun ziekenfonds of van de Geneeskundige raad voor invaliditeit.

Meer informatie

Contacten