print

De Geneeskundige raad voor invaliditeit

De Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) is een orgaan van onze Dienst voor uitkeringen en bestaat uit een Hoge commissie  en haar Afdelingen. Haar leden zijn artsen en zij nemen beslissingen in individuele dossiers over arbeidsongeschiktheid.

Op deze pagina:

 

Wie maakt deel uit van de Hoge commissie van de GRI?

De Hoge commissie (HC GRI) heeft haar hoofdzetel in Brussel en is samengesteld uit:

 • 9 artsen van de verzekeringsinstellingen
 • 9 artsen van onze Dienst voor uitkeringen

Wat zijn de opdrachten van de Hoge Commissie van de GRI?

De HC GRI heeft volgende opdrachten:

 • In individuele dossiers beslissen over:
  • de arbeidsongeschiktheid van de persoon ten tijde van primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeit  (werknemer of zelfstandige). Wanneer een dossier onvoldoende gegevens bevat om te kunnen oordelen, kan de GRI:
   • meer informatie vragen bij de adviserend arts of 
   • de betrokken persoon uitnodigen voor een onderzoek.
  • de duur van de invaliditeit  of de primaire arbeidsongeschiktheid vanaf de 7e maand
  • een door de adviserend arts voorgesteld traject voor re-integratie. De HC GRI beslist of wij de kosten van een traject beroepsherscholingop ons nemen.
  • de toelating aan de arbeidsongeschikte zelfstandige om een deel van zijn zelfstandige activiteit te hervatten tijdens zijn arbeidsongeschiktheid.
 • Richtlijnen opmaken voor de controle op de arbeidsongeschiktheid  voor onder andere de adviserend artsen.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be