Prijzen en bestelling van publicaties van het RIZIV

U vindt op deze pagina de prijzen van de papieren publicaties en hoe ze te bestellen.

Beschikbare publicaties

Brochures, folders, boeken

a. Het RIZIV in de kijker - Rol, partners en ambitie
Brochure : gratis

b. Het RIZIV - Wat, waarom, voor wie ?
Folder : gratis

c. Infobox - wegwijzer naar de reglementering voor de zorgverlener
Verschillende brochures: gratis

d. Lijst van de erkende tariferingsdiensten : gratis
 
e. De evolutie vn de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (1945-1970)
Boek door J. Engels (449 blz.) : 12,50 EUR

Hoe publicaties bestellen ?

Voor inlichtingen en het afhalen van de publicaties zich wenden tot :
Publicatie          Contact

a, en b              Communicatiedienst
                         Tel. 02/739 72 10, e-mail : communication@riziv-inami.fgov.be
c                        Dienst voor geneeskuncige evaluatie en controle
                          e-mail : Infoteam.DGEC.SECM@riziv-inami.fgov.be
d                        Dienst voor geneeskundige verzorging
                          Tel. 02/739 77 41, fax 02/739 77 11, e-mail: nancy.alewaters@riziv-inami.fgov.be
e                        Documentatiedienst
                          Tel. 02/739 70 91, e-mail : bib@riziv-inami.fgov.be

De betalende publicaties kunnen verkregen worden tegen storting op postrekeningnr.
IBAN: BE 84 6790 2621 5359 – BIC: PCHQ BEBB van het RIZIV, Tervurenlaan 211,
1150 Brussel, met vermelding van de gewenste publicatie.

De publicaties van punt a tot c hierboven zijn ook beschikbaar op onze website in het deel Publicaties


 

Laatst aangepast op 17 maart 2020