print

Geneesmiddelengebruik bij kinderen - Infospot

Geneesmiddelengebruik bij kinderen - Infospot (oktober - november - december 2012)

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
03-03-2013
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen
In 2011 telde België meer dan 2,2 miljoen rechthebbende jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar, hetgeen overeenkomt met 20% van de totale rechthebbende bevolking. Aan deze jongeren werden in 2011 in totaal 6,6 miljoen geneesmiddelverpakkingen afgeleverd, tegenover 6,2 miljoen in 2007 (een stijging van 6,4%) en 5,4 miljoen verpakkingen in 2004. Dit aantal verpakkingen in 2011 komt overeen met 107 miljoen dagdoses (DDD1) van geneesmiddelen en vertegenwoordigt 116 miljoen euro RIZIV-uitgaven die een gemiddelde jaaruitgave vertegenwoordigen van € 52,68 per jongere. Als vergelijking: in het algemeen is de RIZIV-kost € 253,83 per persoon “alle leeftijden”.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be