print

Thema's

focus image
Enkele thema’s met betrekking tot onze opdrachten en reglementering kregen bijzondere aandacht in 2016. We zetten ze op een rijtje, geordend per domein.

 

Geneeskundige verzorging

  • De mondgezondheid van de Belgische bevolking is goed, maar kan nog altijd beter. Met de invoering van het mondzorgtraject zet de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) bijkomend in op preventie, door de burger aan te zetten tot een regelmatig contact met de tandarts.
  • In ziekenhuizen die met ons een overeenkomst sluiten, kunnen patiënten een betere terugbetaling krijgen van borstreconstructies met eigen weefsel, na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker.
  • De vergoedingsvoorwaarden voor de antiretrovirale middelen tegen het aidsvirus (hiv) zijn gewijzigd: sinds 1 december 2016 betaalt de ziekteverzekering de antiretrovirale behandelingen terug zodra de diagnose ‘seropositiviteit’ is gesteld.

Uitkeringen

  • Op 1 december 2016 traden er nieuwe maatregelen in werking om arbeidsongeschikte werknemers/werklozen te begeleiden en te ondersteunen bij het opstarten van een ‘socioprofessioneel re-integratietraject’, waarmee zij hun competenties kunnen actualiseren of nieuwe competenties kunnen verwerven.
  • De informaticatoepassing IDES (Invalidity data for Electronic System) is in productie gegaan op 28 november 2016. Dankzij dat systeem kunnen we alle invaliditeitsdossiers die de verzekeringsinstellingen van de sociaal verzekerden hebben opgemaakt, elektronisch behandelen.

Controle

  • Onze nauwe samenwerking op het vlak van onze controles, zowel intern als met onze externe partners, heeft voor resultaten gezorgd in meerdere domeinen: een themacontrole in de sector van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, gegevenskruising en ook een nieuw systeem om het financiële beheer van de verzekeringsinstellingen te evalueren.
  • We onderzochten de kwaliteit van de controle van het geneesmiddel Ambisome®, uit het zogenaamde ‘Hoofdstuk IV’. We gingen na of er controle gebeurt, of er aan de voorwaarden werd voldaan en of de voorwaarden op het terrein effectief te controleren zijn.
  • We lichten regelmatig de afspraken door uit het ‘Protocolakkoord zware medische beeldvorming’. Zo stelden we een tussentijds rapport op over het gebruik van MRI-toestellen.

Medische ongevallen