print

Medische ongevallen: nieuwe aanpak om sneller dossiers met mogelijke schadevergoeding te behandelen

De aanvraagdossiers bij ons Fonds voor medische ongevallen (FMO) leiden niet allemaal tot schadevergoeding door het Fonds. De behandeling van die dossiers vertraagt die van de dossiers waarin wel een vergoeding mogelijk is.
Daarom hebben we onze werkmethode aangepast door een vereenvoudigde aanpak van de dossiers waarvoor een schadevergoeding onwaarschijnlijk lijkt.
Deze nieuwe aanpak moet meer ruimte creëren voor een grondige maar snellere afhandeling van dossiers waarin wel een vergoeding mogelijk is. Uiteraard zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechten van het slachtoffer en/of de zorgverlener.De aanvraagdossiers bij ons Fonds voor medische ongevallen (FMO) leiden niet allemaal tot schadevergoeding door het Fonds. De behandeling van die dossiers vertraagt die van de dossiers waarin wel een vergoeding mogelijk is. Daarom hebben we onze werkmethode aangepast door een vereenvoudigde aanpak van de dossiers waarvoor een schadevergoeding onwaarschijnlijk lijkt. Deze nieuwe aanpak moet meer ruimte creëren voor een grondige maar snellere afhandeling van dossiers waarin wel een vergoeding mogelijk is. Uiteraard zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechten van het slachtoffer en/of de zorgverlener.

80 % van de adviezen van het FMO leiden niet tot een schadevergoeding

Uit de adviezen tot eind 2017 blijkt dat in 80% van de dossiers na analyse van het FMO geen schadevergoeding wordt betaald, noch door het FMO, noch door de zorgverlener en/of zijn verzekeraar:

  • omdat er geen aansprakelijkheid is
  • omdat het niet gaat om een vergoedbaar medisch ongeval zonder aansprakelijkheid.

Het blijkt in deze gevallen te gaan over ofwel:

  • een voorzienbare verwikkeling (complicatie)
  • een verkeerde diagnose zonder fout
  • een therapeutisch falen
  • schade ten gevolge van de evolutie van de toestand van de patiënt
  • schade die niet het gevolg is van verleende zorg.

Vernieuwde aanpak rond de ernstgraad

Wanneer een dossier geen argumenten bevat dat de ernstgraad is bereikt, is  een tussenkomst van het FMO onwaarschijnlijk.

In dat geval gebeurt er een interne analyse en discussie en vragen we eventueel een bijkomend extern advies.
Wanneer uit deze analyse en discussie blijkt dat de schade wel de ernstgraad bereikt, onderzoeken we natuurlijk verder het dossier ten gronde.

Vollediger beschrijving van de schade vanaf het begin

De beschrijving van de schade bij de aanvraag bleek niet altijd te volstaan om te beoordelen of de schade de ernstgraad bereikt, zoals voorzien in de wet van 31 maart 2010 op de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Daarom pasten we onze werkwijze aan en vragen we vanaf de start van het dossier meer concrete info over o.a. de arbeidsongeschiktheid van de patiënt.