print

Medische ongevallen: prioriteit voor aanvragen met zeer ernstige schade

Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) geeft voorrang aan dossiers waarin de veroorzaakte schade door de zorgverstrekking zeer ernstig is. Voor die dossiers stappen we af van de volgorde van indienen.Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) geeft voorrang aan dossiers waarin de veroorzaakte schade door de zorgverstrekking zeer ernstig is. Voor die dossiers stappen we af van de volgorde van indienen.

De prioriteit bepalen

Bij nieuwe dossiers evalueren we de prioriteit bij de eerste stap.

Voor de dossiers die al ingediend zijn, signaleert de medewerker, meestal een interne arts, dat een dossier bij voorrang moet behandeld worden.  Deze evaluatie kan gebeuren op ieder moment waarop een medeweker het dossier bekijkt.

Daarenboven kan het slachtoffer, de mandataris, advocaat of iedereen die betrokken is op ieder moment bij de behandeling  van het dossier, een vraag voor prioritaire behandeling stellen.

Welke dossiers krijgen voorrang?

Deze dossier prioritair behandelen, kan een bijkomende achterstand veroorzaken voor de niet-prioritaire dossiers.  Deze situaties  hebben een belangrijke impact op het leven van de betrokken slachtoffers. Daarom kiezen we ervoor om alleen voorrang te geven aan dossiers waarin zeer ernstige schade kan aangetoond worden.  Hierbij hanteren we meer restrictieve criteria dan ‘ernstige schade’ zoals voorzien in de wet van 31.03.2010 op de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.
De dossiers krijgen prioriteit:

  • als er een belangrijke financiële nood bestaat, die door een schadevergoeding kan verholpen worden
    of
  • als een advies duidelijkheid kan brengen en de slachtoffers kan toelaten hun leven te hervatten.