print

Optimale uitwisseling van gegevens om de specifieke terugbetaling van medische zorg aan slachtoffers van daden van terrorisme mogelijk te maken

Sinds juli 2017 hebben slachtoffers van daden van terrorisme recht op een terugbetaling van medische zorg. Daartoe is informatie-uitwisseling met de "betalings-"instellingen noodzakelijk. Onze Dienst voor Administratieve Controle neemt actief deel aan die uitwisseling.Sinds juli 2017 hebben slachtoffers van daden van terrorisme recht op een terugbetaling van medische zorg. Daartoe is informatie-uitwisseling met de "betalings-"instellingen noodzakelijk. Onze Dienst voor Administratieve Controle neemt actief deel aan die uitwisseling.

Aanvullende terugbetalingen: voor wie? waarvoor? door wie?

In de wet van 18 juli 2017 wordt bepaald dat de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU) een financiële tegemoetkoming biedt voor de medische zorg verstrekt aan slachtoffers van daden van terrorisme, zowel voor de rechtstreekse slachtoffers (personen die zich op de plaats en het tijdstip van de daad van terrorisme bevonden) als voor de onrechtstreekse slachtoffers (de naasten van een rechtstreeks slachtoffer tot de 2e graad van verwantschap).

In die wet zijn de specifieke voorwaarden bepaald met betrekking tot de tegemoetkomingen waarop de slachtoffers recht hebben en de modaliteiten voor terugbetaling van de medische zorg:

 • De krachtens de GVU-wet verschuldigde tegemoetkomingen worden uitbetaald door het ziekenfonds van het betreffende slachtoffer.
 • De aanvullende terugbetalingen worden vereffend door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Het betreft bijvoorbeeld bepaalde vormen van zorg die in principe niet terugbetaalbaar zijn, zoals psychologische ondersteuning en het gedeelte van de kosten dat ten laste blijft van de patiënt  (remgeld).

Een goed georkestreerde procedure voor gegevensuitwisseling

Teneinde deze specifieke acties te kunnen ondernemen ten gunste van de erkende slachtoffers van daden van terrorisme:

 • moeten de verzekeringsinstellingen (V.I.) de identiteit en de status van deze slachtoffers kennen
 • moet de HZIV in staat zijn diegenen die niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds, rechtstreeks terug te betalen.

Als RIZIV vervullen wij een belangrijke rol in deze uitwisseling van onontbeerlijke informatie, in het bijzonder de Directie controle en beheer van de toegankelijkheidsgegevens van onze Dienst voor Administratieve Controle.

 • De Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid (opdracht aan de Federale Pensioendienst overgedragen sinds 2018) deelt de identiteit van de slachtoffers mee aan onze Dienst voor administratieve controle (Directie controle en beheer van de toegankelijkheidsgegevens) en aan de HZIV.
 • Indien het slachtoffer bij een ziekenfonds is aangesloten, verifieert onze Dienst voor administratieve controle de beslissingen die aan de dienst zijn meegedeeld. De dienst haalt daar een aantal identiteitsgegevens en het erkenningsstatuut uit (rechtstreeks of onrechtstreeks slachtoffer).
  De dienst kijkt na bij welke V.I. het slachtoffer is aangesloten, en bezorgt de identiteit en de nuttige gegevens voor die instelling via een beveiligde server opdat hij de terugbetaling van de GVU-verzekering zou kunnen uitvoeren. 
  De V.I. van het slachtoffer bezorgt de vereiste documenten aan de HZIV die de aanvullende terugbetalingen zal uitvoeren.
 • Indien het slachtoffer bij geen enkel ziekenfonds is aangesloten, brengt onze Dienst voor administratieve controle de HZIV daarvan op de hoogte die alle verstrekkingen dan onmiddellijk zal terugbetalen.

Monitoring van de toegang tot de medische zorg

Een werkgroep ziet toe op de medische zorg voor de slachtoffers van daden van terrorisme. Die groep bestaat uit de V.I.'s, de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, onze Dienst voor geneeskundige verzorging en onze Dienst voor administratieve controle.