print

Thema's

Op deze pagina:

Digitale transformatie, ook bij het RIZIV
 

Digitale transformatie, ook bij het RIZIV

Het RIZIV is een verregaand traject van digitalisering gestart ter voorbereiding van de verhuis naar het Galilée-gebouw in het najaar van 2020 en de nieuwe manier van werken in dit gebouw. ‘Digitaal’ werken en samenwerken is enerzijds een basisvoorwaarde om de principes van flex desk, clean desk en plaats- en tijdsonafhankelijk werken in onze nieuwe werkomgeving te kunnen toepassen, maar is anderzijds ook een middel om onze klanten een nog betere en directere dienstverlening te bieden.

 

Activités principales  

Controle: toepassing van het recht op geneeskundige verzorging voor personen ten laste

In de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU) staat dat personen ten laste ook recht hebben op geneeskundige verzorging. In 2018 heeft onze Dienst voor administratieve controle (DAC) op dit vlak een themacontrole uitgevoerd om na te gaan of de ziekenfondsen deze wet correct en eenvormig toepassen.

 

 
Meer afgewerkte dossiers voor het Fonds voor medische ongevallen in 2018
 

Meer afgewerkte dossiers voor het Fonds voor medische ongevallen in 2018

Het Fonds voor medische ongevallen behandelt in 2018 meer dossiers dan ooit. Ondanks de moeizame start sinds 2010 en vele dossiers later, behandelt het FMO in 2018 meer dossiers dan er in dat  jaar binnenkomen. Zo daalt de achterstand.

 
 
Un nouvel organigramme pour le Fonds des accidents médicaux 

Nieuw organigram voor het FMO

De beheerraad van het FMO keurt in 2018 een nieuw organogram goed. Dat doet het om een betere omkadering en structuur van het Fonds te verzekeren, samen met de verschillende acties om een verhoogde efficiëntie in het verwerken van dossiers te bekomen.

 
 
BeNeLuxA Initiative : internationale samenwerking voor farmaceutisch beleid en vergoeding van geneesmiddelen
 

BeNeLuxA Initiative : internationale samenwerking voor farmaceutisch beleid en vergoeding van geneesmiddelen

In het BeNeLuxA initiative werken we op internationaal niveau samen om duurzame toegang voor onze patiënten te verzekeren tot innovatieve therapieën aan een betaalbare kostprijs.

 

 
Evaluatie van de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming en het nieuwe systeem voor gegevensuitwisseling

Evaluatie van de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming en het nieuwe systeem voor gegevensuitwisseling

De hervorming van de verhoogde tegemoetkoming (V.T.) van 2014 voorzag in een administratieve vereenvoudiging en een billijkere toekenning van dat recht voor de personen met een laag inkomen. Mogelijke rechthebbenden op de V.T. opsporen, was ook een belangrijk aspect van die hervorming. In samenwerking met de FOD Financiën en de ziekenfondsen hebben we dus een gegevensuitwisseling gecreëerd: de “proactieve gegevensstroom”. In 2018 heeft onze Dienst voor administratieve controle (DAC) de hervorming en de proactieve gegevensstroom geëvalueerd. Ziehier de positieve resultaten.

 

Strijd tegen sociale fraude door sociaal verzekerden: 9,5 miljoen euro vastgesteld in 2018 

Strijd tegen sociale fraude door sociaal verzekerden: 9,5 miljoen euro vastgesteld in 2018

Onze Dienst voor administratieve controle (DAC) gaat na of de sociaal verzekerden hun uitkeringen en terugbetalingen van de geneeskundige verzorging correct ontvangen. In 2018 heeft de DAC sociale fraude vastgesteld voor 9,5 miljoen euro. Dat is een stijging van ongeveer 50% in vergelijking met het bedrag dat in 2017 was vastgesteld en is te danken aan nog efficiëntere controles.

 
 
Verschillende maatregelen in 2018 voor de werknemers of zelfstandigen in de sector van de uitkerings- en moederschapsverzekering 

Verschillende maatregelen in 2018 voor de werknemers of zelfstandigen in de sector van de uitkerings- en moederschapsverzekering

Tijdens het jaar 2018 heeft de uitkerings- en moederschapsverzekering verschillende belangrijke maatregelen voor de werknemers en de zelfstandigen ingevoerd. We belichten ze hier.

 
 
E-institution 

Een nieuwe bevoegdheid: nagaan of de werkgever de nodige informatie verstrekt voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Wanneer een persoon arbeidsongeschikt is, moet zijn werkgever een inlichtingenblad uitkeringen en een jaarlijksevakantieattest bezorgen, zodat het ziekenfonds de uitkeringen kan berekenen. Sinds de jongste hervorming van de inspectiediensten is onze Dienst voor administratieve controle (DAC) bevoegd als die verplichting niet wordt nageleefd.

 
 
Nouvel outil pour analyser les variations de pratiques médicales
 

Nieuwe tool voor de analyse van medische praktijkvariaties

Het RIZIV publiceert een reeks van een nieuw type verslagen, beschikbaar voor iedereen: zowel sociaal verzekerden als zorgverleners. Die verslagen willen per medisch thema de verschillen identificeren op het gebied van medische praktijkvoering in de geneeskundige verstrekkingen.

 
 
Gemeenschappelijke beleidsdoelen voor gezondheidszorgadministraties

Gemeenschappelijke beleidsdoelen voor gezondheidszorgadministraties

Eind 2018 hebben het RIZIV,  het FAGG en de FOD volksgezondheid voor het eerst hun krachten gebundeld. Dit plan van aanpak, de zogenoemde ‘Gemeenschappelijke sokkel’, is uniek: de drie vermelde federale administraties, bundelen ondanks de verschillende statuten, hun krachten in een transversale oefening om een optimale beleids- en beheersmatige coherentie in het domein van de volksgezondheid en gezondheidszorg te realiseren.

 
 
Informer les dispensateurs de soins et en mesurer l’impact : une stratégie du SECM en complément aux contrôles
 

Zorgverleners informeren en de impact meten: een aanvullende strategie van DGEC, naast controle

De controle bij zorgverleners maakt een belangrijk deel uit van de activiteiten van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Daarnaast richt die dienst zich steeds meer op informatie en preventie. In 2018 heeft de DGEC een studie uitgevoerd naar de impact van een informatiecampagne.