print

Medisch verbruik vanuit geografisch perspectief in België

We publiceren regelmatig rapporten over de variaties in de uitgaven van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) tussen de Belgische gewesten en arrondissementen. Het gaat over de uitgaven die verbonden zijn aan de terugbetaalbare verstrekkingen. Die uitgaven vertegenwoordigen een zeer groot deel van het ‘medisch verbruik’ in België.
Naast de brutogegevens,  gebruiken onze rapporten, ook gestandaardiseerde gegevens die rekening houden met de verschillen in bevolkingsstructuur en die dus waardevollere vergelijkingen toelaten.

Uitgever
RIZIV
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Studie
Thema's
Terugbetaling


2 soorten gegevens voor een meer genuanceerd beeld

Onze rapporten hebben tot doel om een beter zicht te krijgen op de variaties in de uitgaven van de ziekteverzekering in België.

De geografische gegevens die gewoonlijk ter beschikking worden gesteld, zijn brutogegevens, niet-gestandaardiseerd (kosten en aantal gevallen per rechthebbende) en vervolgens samengevoegd per gewest, provincie en arrondissement op basis van de woonplaats van de verzekerde. Bepaalde variaties in de brutogegevens (de reële uitgaven per verzekerde) kunnen worden verklaard door de verschillen in de structuur van de bevolking van de arrondissementen die men wenst te vergelijken. Verschillen in de uitgaven vaststellen zonder te verwijzen naar een aantal objectieve kenmerken van de vergeleken populaties kan immers aanleiding geven tot overhaaste conclusies.

Om een meer genuanceerd beeld te geven over de geografische verschillen vermelden onze rapporten, naast de brutogegevens, ook gestandaardiseerde gegevens die rekening houden met de verschillen in bevolkingsstructuur: leeftijd, geslacht, sociaaleconomische factoren.

Het gebruik van standaardisatiemethoden kan de verschillen in het medisch verbruik, die verband houden met de structuur van de bevolking (waarvan geweten is dat zij objectief gezien een invloed hebben op de gemiddelde uitgave), “weggommen”, om zo tot meer waardevolle vergelijkingen te komen.

In het rapport zijn zowel de brutogegevens als de gestandaardiseerde gegevens opgenomen.

2 soorten rapporten

 
Wij publiceren 2 soorten rapporten over het medisch verbruik vanuit geografisch perspectief:
  • gedetailleerde rapporten die focussen op één specifiek jaar
  • meer beknopte longitudinale rapporten
  

Gepubliceerde rapporten 

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel