Koninklijk besluit van 3 juli 1996

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : bijgewerkt op 09.07.2019 tot het staatsblad van 29.05.2019

Laatst aangepast op 09 juli 2019