Koninklijk besluit van 3 juli 1996

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : bijgewerkt op 31.10.2018 tot het staatsblad van 17.10.2018

Laatst aangepast op 31 oktober 2018