print

Statistieken van de farmaceutische specialiteiten

Op deze pagina:

 

Terugbetaalde bedragen in 2014

Tabel 1 geeft de bedragen weer die door de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2014 terugbetaald zijn voor voorschriften van farmaceutische specialiteiten.

De bedragen zijn uitgesplitst per grote ATC-klasse (Anatomical Therapeutic Chemical classification) en per type voorschrijver: algemeen geneeskundigen, artsen-specialisten in opleiding, artsen-specialisten en tandheelkundigen.
 
De ingezamelde gegevens slaan enkel op de terugbetaalde voorgeschreven farmaceutische specialiteiten, afgeleverd in publieke apotheken.
 
Zijn dus niet opgenomen in de gegevens:
  • magistrale geneesmiddelen
  • vrij verkochte geneesmiddelen
  • geneesmiddelen die wel onderworpen zijn aan de voorschriftplicht maar die niet terugbetaald zijn
  • geneesmiddelen die in principe wel terugbetaald zijn, maar die in werkelijkheid zonder terugbetaling zijn afgeleverd
  • geneesmiddelen afgeleverd in ziekenhuizen.

Tabel 1 - Terugbetaalde bedragen voor de voorschriften van farmaceutische specialiteiten (in EUR) - Verdeling volgens de ATC-klassen (afleveringsjaar 2014)

 

Evolutie 2010 - 2014 van terugbetaalde bedragen, de remgelden, de DDD en de gemiddelde kost

Tabel 2 geeft de evolutie over de periode 2010 - 2014.

De totale kostprijs van farmaceutische specialiteiten is de som van het deel dat de verzekering voor geneeskundige verzorging terugbetaalt en van de persoonlijke aandelen van de patiënten.

De DDD (Defined Daily Doses of gemiddelde dagdosissen) geven een indicatie van de evolutie van het volume. Het aantal DDD stemt overeen met een raming van het aantal dagen behandeling, berekend volgens een gemiddelde dagelijkse posologie, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) gedefinieerd.

De gemiddelde kost is de verhouding terugbetaalde bedragen / DDD en geeft de kostprijs weer per behandelingsdag voor de verzekering voor geneeskundige verzorging.

De totalen voor 2014 van tabel 11 zijn een beetje hoger dan de totalen in tabel 10, omdat voor een deel van de gegevens de kwalificatie van de voorschrijver niet kon worden bepaald. Die gegevens komen dan ook niet voor in tabel 10.

Tabel 2 - Voorschriften van farmaceutische specialiteiten - Verdeling volgens de ATC-klassen