print

Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-outs en depressies? Hoeveel kost dat aan uitkeringen?

Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door ziekte of een ongeluk (uitgezonderd beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer in staat zijn om te werken, hebben recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Hier vindt u het aantal mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 1 jaar of “invaliditeit”) door psychische stoornissen, en meer specifiek burn-out of depressie. We berekenen ook de kost van deze arbeidsongeschiktheden aan uitkeringen.

Op deze pagina:

Een toename van 46% van langdurige burn-outs en depressies in 5 jaar

Arbeidsongeschiktheid van langer dan één jaar (invaliditeit) door een psychische stoornis is in 2021 verder gestegen, vooral voor burn-out of depressie (+5%), hoewel deze stijging iets minder groot is dan in 2020.

Tussen 2016 en 2021 kende ons land een stijging van meer dan 46% van het aantal mensen in invaliditeit als gevolg van een van deze twee aandoeningen.

Welke mensen zijn in arbeidsongeschiktheid door burn-out of depressie in 2021

 • 36,44% van de mensen in invaliditeit op 31 december 2021 zijn arbeidsongeschikt door een psychische stoornissen. Van hen lijdt 66,39% aan een depressie of een burn-out.
 • Bijna een kwart van alle mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid is door burn-out of depressie.
 • Tussen 2016 en 2021 steeg het aantal mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid door een psychische stoornis met 30,97%, voor burn-out en depressie is de stijging 46,35%.

Vrouwen vertegenwoordigen meer dan twee derde van de mensen in invaliditeit door burn-out of depressie

 • 59% van alle mensen in invaliditeit, is vrouw. Bij invaliditeit door burn-out of depressie is dit 68% van de gevallen.
 • Bij 28% van alle vrouwen in langdurige arbeidsongeschiktheid is de oorzaak burn-out of depressie.
 • Vrouwen vertonen ook de grootste stijging van invaliditeit als gevolg van burn-out of depressie: bijna 50% over 5 jaar. Bij vrouwen die zelfstandig werken is deze stijging meer dan 66%.

Vooral de 50-plussers, maar niet alleen...

Mensen van 50 tot 64 jaar blijven het meest getroffen door langdurige arbeidsongeschiktheid door burn-out of depressie, maar de 25 tot 39-jarige zelfstandigen kennen de grootste stijging: +20% in 2021, +151% over 5 jaar.

Een stijging van 59% bij de zelfstandigen

Van 2016 tot 2021 is de stijging van invaliditeit als gevolg van burn-out of depressie te vinden in alle beroepsstatussen, maar de grootste stijging doet zich voor bij zelfstandigen: +59,22%. Bij werknemers en werkzoekenden stijgt het aantal met 45,8%.

Hoe interpreteert u onze cijfers?

 • Onze statistieken beschrijven de evolutie van langdurige arbeidsongeschiktheid (“invaliditeit”, langer dan één jaar) door burn-out of depressie.

 • Onze statistieken maken geen onderscheid tussen de oorzaak van de burn-out of de depressie, d.w.z. of die met het werk van de persoon te maken heeft, of niet.

 • Burn-out en depressie maken deel uit van de ziektegroep “psychische stoornissen”. In dit opzicht geven we ook het aantal erkende mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid weer voor heel deze ziektegroep. Verder tonen we ook het totaal aantal mensen in arbeidsongeschiktheid voor langer dan één jaar, alle aandoeningen samengeteld.

 • Statutaire ambtenaren zijn niet opgenomen in deze gegevens: zij vallen niet ten laste van de ziekte- en uitkeringsverzekering voor het gedeelte uitkeringen.

 • De statistieken voor het aantal arbeidsongeschikten (2020) zijn niet voor hetzelfde jaar als die voor de uitgaven aan uitkeringen (2021).

 • Voor hetzelfde statistische jaar, zijn het aantal personen in invaliditeit en de uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen NIET vergelijkbaar:
  • Het aantal personen in invaliditeit vertegenwoordigt personen die erkend zijn in invaliditeitop 31 december van het betreffende jaar. Het gaat hier over een foto van de situatie op die datum.
  • De kosten voor de uitkeringsverzekering hebben betrekking op de totale uitgaven die gedurende een volledig jaar werden gemaakt.

Een persoon die in het betreffende jaar erkend is in invaliditeit, maar wiens erkenning eindigt vóór 31 december, telt dus niet mee in het aantal personen in invaliditeit voor dat jaar. De uitkeringen die aan deze persoon werden uitbetaald, tellen wel mee in de uitgaven voor dat jaar.

 • We hebben onze statistieken uitgesplitst volgens 3 criteria: leeftijd, geslacht en regio.

Hoeveel mensen in invaliditeit door een burn-out of een depressie?

Wat gaven we uit aan uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid door burn-out of depressie in 2020?

In 2020 gaven we meer dan 1,6 miljard euro uit aan uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door depressie of burn-out. Dat is een stijging van meer dan 10% in één jaar en van meer dan 47% sinds 2016.

Deze uitgaven omvatten de gewone uitkeringen, de inhaalpremies en de tegemoetkomingen voor de hulp van derden (als deze laatste 2 werden toegekend).

Bekijk onze gedetailleerde cijfers voor de periode 2016-2020:

 Wat doen wij voor de mentale gezondheid?

Geestelijke gezondheidszorg is een van onze aandachtspunten en prioriteiten. Concreet vergoeden wij geestelijke gezondheidszorg en zoeken wij naar naar specifieke oplossingen om mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid beter te kunnen ondersteunen.

Twee voorbeelden:

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be